Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen: Työryhmä selvittämään ELSA-rataa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 16.10.2004 10.00
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeriö tulee lähiaikoina asettamaan työryhmän arvioimaan uuden Lohjan kautta kulkevan ratayhteyden rakentamista Helsingin ja Turun välille. Asiasta kertoi liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen 16. lokakuuta vieraillessaan Lohjalla.

- Uusi raideyhteys Lohjalle loisi kokonaan uuden raidevaihtoehdon suurelle joukolle pääkaupunkiseudulla asuvia ihmisiä. ELSA-radan joukkoliikennepoliittisten tavoitteiden toteutuminen edellyttää sitä, että samaan aikaan olemassa olevasta lähiliikenteestä pidetään huolta. Tästäkin syystä selvityshankkeessa tullaan arvioimaan asiaa erikseen rantaradan varrella, mm. Kirkkonummella ja Karjaalla asuvien kannalta, Luhtanen vakuuttaa.

Luhtanen painottaa, että ennen kuin mutkittelevaa, kapeaa ja yksirateista rantarataa ryhdytään peruskorjaamaan modernille junaliikenteelle sopivaksi, on syytä tehdä perusteellinen selvitys kunnostushankkeen realistisista vaihtoehdoista. ELSA-rata olisi tällainen vaihtoehto.

Liikennepolitiikassa on Luhtasen mukaan viime aikoina panostettu raideliikenteeseen. Pitkiin aikoihin ensimmäinen uusi ratatyömaa on käynnissä Keravan ja Lahden välillä ja pääkaupunkiseudun isot raideliikenneratkaisut, kuten Marja-rata ja Länsimetro, etenevät. Eduskunnan hyväksymässä ylimääräisessä lisäbudjetissa osoitettiin puolestaan 25 miljoonaa euroa ratatöihin vielä tälle vuodelle.

Luhtanen sanoo viime keväänä hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa hyväksyttyjen liikenneinvestointeja linjanneen ministerityöryhmän ehdotusten tuoneen liikennepolitiikkaan pitkäjänteisyyttä. Hallituspuolueiden yhteinen sitoutuminen pitkänlinjan tavoitteisiin on tuonut ryhtiä myös liikennettä koskevaan poliittiseen päätöksentekoon, ministeri Luhtanen toteaa.

- Kun lähiajan prioriteetit on järjestyksessä, on paikallaan luoda silmäys myös pidemmän aikavälin kehittämistarpeisiin. Nyt käynnistettävä ELSA-ratahankkeen selvitystyö liittyy tähän. Aikaisintaan hanke tulisi toteutettavaksi vasta ensi vuosikymmenen loppupuolella, Luhtanen sanoo.

Luhtasen mukaan erityisesti kasvavilla kaupunkiseuduilla on parhaillaan käynnissä eräänlainen raideliikenteen uusi tuleminen. Radan varsiin levittäytyvä kasvu edistää pitää yhdyskuntarakenteen hallittua kehittymistä.

- Raideliikenne tarjoaa myös aidon vaihtoehdon kaupunkiseutujen työmatka- ja joukkoliikenteeseen. Olen myös henkilökohtaisesti sitoutunut joukkoliikenteen aseman parantamiseen mm. työsuhdematkalippujen verokohtelun aikaansaamiseksi, Luhtanen muistuttaa.


Lisätiedot: ministerin erityisavustaja Perttu Puro, puh. 040 779 3436