Liikenne- ja viestintäalan museotoiminnan järjestämistä selvitetään

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 4.12.2019 16.13
Tiedote
Hyvinkään rautatiemuseo (kuva: Yari2000/Shutterstock)
Hyvinkään rautatiemuseo (kuva: Yari2000/Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut erikoisasiantuntija Risto Hakomäen Museovirastosta selvittämään liikenne- ja viestintäalan museotoiminnan järjestämistä. Selvitystyön toimikausi on 2.12.2019-18.5.2020.

Selvityksen tavoitteena on löytää malli tai malleja liikenne- ja viestintäalan museoiden sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden, kiinteistöjen, ympäristöjen ja omaisuuden turvaamiseen pitkäaikaisesti.

Selvityshenkilö kartoittaa liikenne- ja viestintäalan museoiden ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden nykytilannetta. Selvityshenkilön tehtäviin kuuluu myös perustellun ehdotuksen laatiminen liikenne- ja viestintäalan museotoiminnan tarkoituksenmukaisesta edistämisestä ja ylläpidosta.

Työssä kuullaan myös Väyläviraston johdolla toimivaa liikennealan museoasioiden yhteistyöryhmää ja muita asiantuntijoita. Tarkoituksena on ottaa kokonaisuuteen vaikuttavat näkökulmat huomioon laajasti.

Mistä on kysymys?

Liikenne- ja viestintäministeriö on aiemmin tukenut liikenne- ja viestintäalan museoita valtionavustuksilla. Nykyisin ministeriöllä ei ole budjetissa momenttia, josta avustuksia voitaisiin maksaa.

Laki velvoittaa liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan kuuluvaa Väylävirastoa huolehtimaan hallinnassaan olevia kulttuurihistoriallisesti arvokkaista kohteista. Viraston hallinnassa on muun muassa museoteitä, museosiltoja, museorautateitä, rautatiesiltoja, majakoita, aluksia ja Rautatiemuseon rakennuksia.

Meneillään oleva selvitys ottaa myös muut liikenne- ja viestintäalan museot sekä kulttuurihistorialliset kohteet huomioon laaja-alaisesti.

Mitä seuraavaksi?

Selvityksellä on tarkoitus löytää taloudellisesti ja hallinnollisesti parhaita ratkaisuja liikenne- ja viestintäalan museoiden ja kulttuurikohteiden säilymiseen ja ylläpitoon.

Raportti julkaistaan myöhemmin sen valmistuttua.

Lisätietoja:

Miikka Rainiala, yksikön johtaja, hallitusneuvos, p. 050 571 7751