Liikenne 12 -suunnitelmaan kerätään näkemyksiä – ihan koko Suomesta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 9.3.2020 16.30
Uutinen
Tampereen rautatieasema (Kuva: Harry Hykko/Shutterstock)
Tampereen rautatieasema (Kuva: Harry Hykko/Shutterstock)

Suomen ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu etenee. Tiistaina 10. maaliskuuta suunnitelmasta keskustellaan neljässä alueellisessa tilaisuudessa Rovaniemellä, Vaasassa, Lappeenrannassa ja Helsingissä.

Liikennejärjestelmää kehitetään ihmisten ja yritysten tarpeiden pohjalta. Valtakunnallisella liikennejärjestelmäsuunnitelmalla tavoitellaan koko Suomen saavutettavuuden takaamista sekä vastataan elinkeinojen, työssäkäynnin ja asumisen tarpeisiin.

Parlamentaarinen ohjausryhmä on linjannut suunnitelmalle kolme tavoitetta: kestävyys, saavutettavuus ja tehokkuus. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpideohjelma tullaan rakentamaan näiden tavoitteiden perusteella.

Suunnitelmaa on valmisteltu vuorovaikutteisesti yhdessä sidosryhmien kanssa. Alueellisissa tilaisuuksissa 10. maaliskuuta kerrotaan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpideohjelman valmistelusta ja kuullaan eri alueiden toimijoiden näkemyksiä.

Toimenpideohjelmassa määritellään, miten liikenneverkkoa suunnitellaan, rakennetaan ja ylläpidetään sekä millaisia liikenteeseen ja liikkumiseen liittyviä palveluja hankitaan. Suunnitelmaan sisällytetään 12-vuotinen valtion rahoitusohjelma.

Ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan vuosille 2021-2032.

Keskustelua 10. maaliskuuta pidettävistä tilaisuuksista voi seurata Twitterissä tunnisteella #liikenne12.