Lentoturvallisuus EU:n liikenneministerien kokousaiheena

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 6.10.2006 12.45
Tiedote
Euroopan unionin liikenneministerit linjaavat lentoliikenteen turvatoimien tehostamista kokouksessaan Luxemburgissa 12. lokakuuta. Ministerit keskustelevat myös yhteisön liikennepolitiikan painopisteistä.

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen johtaa puhetta kokouksessa.

Liikenneministerineuvostossa on käsittelyssä asetus, jolla tehtäisiin lentoliikenteen turvallisuussäännöistä päättäminen nykyistä joustavammaksi. Jäsenvaltioilta edellytettyjä turvatoimia ei enää kuvattaisi yksityiskohtaisesti asetuksessa. Näin turvallisuusuhkiin voitaisiin reagoida nopeasti ja turvavälineistön teknistä kehitystä hyödyntää tehokkaasti.

Kokouksessa ministerit päässevät poliittisen yhteisymmärrykseen asetuksen sisällöstä. Neuvoston puheenjohtajana Suomi yrittää löytää asetuksesta sekä neuvostolle että Euroopan parlamentille kelpaavan ratkaisun tämän syksyn aikana.

Lentoturvallisuus on aiheena myös ministereiden lounaskeskusteluissa. Heidän on tarkoitus vaihtaa näkemyksiä kaikista niistä liikennealan toimista, joihin Englannissa elokuun puolivälissä paljastuneen terrori-iskun suunnittelun vuoksi on jo ryhdytty tai olisi vielä tarpeen ryhtyä.

Ministerit kuulevat komission tilannekatsauksen EU:n ja Yhdysvaltojen lentoliikennesopimusneuvotteluista. Myös Siperian ylilentomaksuja koskevista EU:n ja Venäjän välisistä neuvotteluista saadaan tietoa. Puheenjohtajana Suomi koettaa edistää molempia neuvotteluja ja saada ratkaisuja aikaan.

Liikenneministerit arvioivat yhteisön liikennepolitiikan onnistumista. Kesäkuussa julkaistusta liikennepolitiikan valkoisen kirjan väliarviosta käydään poliittinen keskustelu. Suomi on tyytyväinen, että komissio hyväksyy selvästi sen, etteivät kaikki liikennepoliittiset ratkaisut sovellu samalla tavoin EU:n eri alueille. Hyvää Suomen kannalta on myös se, että puheenjohtajakautemme painopiste logistiikka on näkyvästi esillä valkoisessa kirjassa. Lisäksi Suomi korostaa tarvetta kehittää meriliikennettä.

Eurooppalaista Galileo-satelliittinavigointijärjestelmää viedään kokouksessa eteenpäin mm. sopimalla siitä, että valmisteluvaiheen yhteisyritys lakkautetaan ja sen tehtävät siirretään Galileo-valvontaviranomaiselle (GSA). Sen tehtävänä on toteuttaa ohjelman rakennus- ja käyttöönotto.

Myös Euroopan avaruusjärjestön (ESA) riittävä sitoutuminen ohjelmaan sekä Galileon rahoitusjärjestelyt ovat asialistalla.


Lisätietoja:
Valtiosihteeri Perttu Puro, puh. 040 779 3436
Apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen, 050 515 1303
Viestintäjohtaja Katariina Kivistö, 0400 502128 (myös kokouksen aikana Luxemburgissa)