Lentoliikenteen valvontamaksu nostetaan yhteen euroon

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 11.11.2010 14.01
Tiedote

Lentoliikenteen valvontamaksu on nousemassa 0,80 eurosta yhteen euroon. Maksua korotetaan, koska valvontamaksun tuotto ei kata valvontatehtävien aiheuttamia kustannuksia. Taustalla on lentoliikenteen matkustajamäärien voimakas vähentyminen ja kustannusten nousu.

Hallitus esitti lain vahvistamista 11. marraskuuta 2010. Tasavallan presidentin on tarkoitus hyväksyä laki perjantaina.

Valvontamaksu peritään jokaisesta vähintään kaksivuotiaasta lentomatkustajasta. Maksu peritään vain kun aseman matkustajamääristä kertynyt summa ylittää 20 000 euroa. Valvontamaksun perimisestä vastaa ilmailuviranomainen, Liikenteen turvallisuusvirasto ja maksuvelvollinen on lentoaseman pitäjä.

Suomessa lähes koko lentoasemaverkosta vastaavan Finavian vuosimaksu kasvaa 1 560 000 euroa nykyiseen valvontamaksuun verrattuna. Lentoaseman pitäjä voi ratkaista, siirtääkö se maksun 20 sentin korotuksen matkustajilta lentoyhtiöiden kautta perittäviin asiakasmaksuihin.

Vuoden 2011 arvio lentoliikenteen valvontamaksukertymästä perustuu vuoden 2010 arvioon kotimaan ja kansainvälisen liikenteen kehityksestä. Vuonna 2011 arvioidaan matkustajamäärien kasvavan 2 prosenttia, mikä tarkoittaisi 7 800 000 matkustajaa.

Korotuksen on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2011.


Lisätietoja: hallitussihteeri Maija Ahokas p. 09 160 28390, [email protected]