Lentoliikenteen päästökauppaneuvotteluissa loppurutistus

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 2.11.2007 12.25
Tiedote
Lentoliikenteen liittäminen EU:n päästökauppajärjestelmään etenee. Vuoden loppuun mennessä unionin jäsenmaat pyrkivät löytämään yhteisen kannan päästöoikeuksien jakamisen periaatteista ja aikataulusta.

Suomi suhtautuu lentoliikenteen päästökauppajärjestelmään myönteisesti. Suomi kuitenkin korostaa, että päästöoikeudet tulisi jakaa lentoyhtiöille mahdollisimman oikeudenmukaisesti.

Lentoyhtiöiden ei tulisi kärsiä esimerkiksi maantieteellisestä sijainnista tai pienistä matkustajamääristä. Ilmaiseksi jaettaviin päästöoikeuksiin perustuvat mallit ovat tässä mielessä ongelmallisia. Suomi katsoo, että päästöoikeuksien jakaminen huutokaupan kautta olisi viime kädessä tasapuolisin tapa erilaisia lentoyhtiöitä kohtaan.

Euroopan unionin puheenjohtajamaan Portugalin tavoitteena on, että asiassa saavutettaisiin poliittinen yhteisymmärrys 21. joulukuuta pidettävässä ympäristöministerineuvoston kokouksessa. Siihen asti päästökauppamallia valmistellaan virkamiestason neuvotteluissa.

Euroopan komissio haluaa liittää unionin lentoliikenteen osaksi päästökauppajärjestelmää vuoden 2011 alusta. Ensimmäisessä vaiheessa kaupan piiriin kuuluisivat EU:n sisäisten lentojen hiilidioksidipäästöt; vuotta myöhemmin mukaan tulisivat myös unionin ulkopuolelta saapuvat ja unionista muualle lähtevät lennot. Euroopan parlamentti on esittänyt direktiiviehdotukseen tiukennuksia, muun muassa päästökaupan aloittamista jo vuoden 2010 alusta.Lisätietoja:
liikenneneuvos Risto Saari, puh. (09) 160 28878 tai 040 840 7160