Lentoliikenteen päästökauppa esillä liikenneministerien kokouksessa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 12.12.2011 17.32
Uutinen

EU:n komissio antoi liikenneministereille tilannekatsauksen 1. tammikuuta 2012 alkavasta lentoliikenteen päästökaupasta. Asiaa käsiteltiin kokouksessa Suomen aloitteesta. EU:n ulkopuoliset valtiot ovat vastustaneet sitä, että nekin kuuluvat järjestelmän piiriin.

EU:n liikenneministerit kokoontuivat 12. joulukuuta Brysselissä. Suomea kokouksessa edusti liikenneministeri Merja Kyllönen.

- Asialla on keskeinen merkitys omien lentoyhtiöidemme toimintaan, minkä vuoksi tilanteen etenemistä täytyy seurata tarkoin ja pohtia, millä tavoin suhtaudumme tilanteeseen, jos kolmannet maat eivät noudata päästökauppasäännöksiä, ministeri Kyllönen sanoi.

Neuvosto kuuli myös tilannekatsauksen EU:n laajuisen liikenneverkon (TEN-T) kehittämistä koskevan ehdotuksen käsittelyn etenemisestä. TEN-T -uudistuksen keskeisenä tavoitteena on luoda yhtenäinen ja strategisesti kilpailukykyinen Euroopan laajuinen liikenneverkko. Useat ministerit käyttivät asiasta puheenvuoron, vaikka asia ei ollutkaan varsinaisena keskustelukohtana.