Lehdistötuki sisällytetään puoluetukeen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 24.1.2008 13.42
Tiedote

Parlamentaarisin perustein jaettu lehdistötuki sisällytetään jatkossa yleiseen puoluetukeen. Tänä vuonna jaetaan 18 miljoonaa euroa puolueille niiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen. Tukea saa myös Ahvenanmaan maakunta.

Lehdistötuen muutosta on valmisteltu hallitusohjelman mukaisesti siten, että pääosa tuesta jaettaisiin puolueille kansanedustajien lukumäärän mukaisesti.

Nykyistä erilliseltä lehdistötukimomentilta jaettavaa tukea pidetään EU:n lainsäädännössä yritystukena, johon sovelletaan yhteisön valtiontukimääräyksiä ja joista on tehtävä ilmoitus EU:n komissiolle. Puolueille parlamentaarisesti annettava avustus viestinnän ja tiedotustoiminnan tukemiseen on sen sijaan poliittisen toiminnan tukemista, jota EU ei katso ongelmalliseksi.

Yhteisölainsäädännön tulkinnan pohjalta käydyissä neuvotteluissa hallituspuolueiden puoluesihteerien kanssa päädyttiin siihen, että parlamentaarisin perustein jaettu lehdistötuki sisällytetään jatkossa yleiseen puoluetukeen.

Päätökset parlamentaarisen lehdistötuen jakamisesta puolueille tekee valtioneuvoston kanslia.

Harkinnanvaraiseen lehdistötukeen varataan 500 000 euroa. Avustusta käytetään valtakunnallisilla vähemmistökielillä julkaistavien sanomalehtien tukemiseen. Tuen jakokriteeri on uusi. Tämä lehdistötuki sisältää edelleenkin ruotsinkielisen uutistoiminnan tuen.

Harkinnanvaraisesta lehdistötuesta päättää liikenne- ja viestintäministeriö.

Valtioneuvosto päätti lehdistötuen muutoksista käsitellessään lisätalousarviota 24. tammikuuta.


Lisätietoja:

viestintäneuvos Ismo Kosonen, LVM, (09) 160 28462, 050 511 6601
neuvotteleva virkamies Elina Normo, LVM, (09) 160 28463, 040 765 7887
hallintojohtaja Auni-Marja Vilavaara, VNK, 160 22026, 040 547 6278

Hallituspuolueiden puoluesihteerit

Keskusta: Jarmo Korhonen, puh. (09) 751 44 227
Kokoomus: Taru Tujunen, puh. 0207 488 474
Vihreät: Panu Laturi, 050 520 8337
RKP: Ulla Achrén, 0400 594 105