Lakiesitys sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta eduskunnalle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 2.9.2021 13.45 | Julkaistu suomeksi 17.9.2021 klo 11.12
Tiedote
Ilmakuva moottoritiestä (Kuva: Shutterstock)
Ilmakuva moottoritiestä (Kuva: Shutterstock)

Hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta 2. syyskuuta 2021. Lakiesitys koskee muutoksia eurooppalaiseen tietullijärjestelmään eikä se velvoita tai johda tietullien käyttöönottoon Suomessa.

Uudella lailla sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta kumottaisiin voimassa oleva samanniminen laki.

Lailla pantaisiin Suomessa täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston uusi direktiivi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta ja laiminlyötyjä tiemaksuja koskevasta tiedonvaihdosta. Direktiivi koskee pääasiassa sähköisten tietullien teknistä yhteentoimivuutta.

Hallituksen esitysluonnos oli lausuntokierroksella 12.5.-11.6.2021. Suurin osa lausunnonantajista kannatti esitysluonnosta.

Lakiesitys sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta ei toteuta hallitusohjelman kirjausta ruuhkamaksut mahdollistavasta laista. Kyseinen lainsäädännön valmistelu tapahtuu erikseen ja siitä vastaa valtiovarainministeriö.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja).

Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntakäsittelyyn.

Ehdotetun lain on tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2021.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Jenni Korhonen-Pereira Coutinho, p. 050 307 4177

yksikön johtaja Saara Reinimäki, p. 050 303 3065, Twitter: @saarare