Wienin katsastussopimuksen muutokset lausuntokierrokselle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.10.2020 12.20 | Julkaistu suomeksi 6.11.2020 klo 13.47
Tiedote
Sähköauton lataus (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi Agency)
Sähköauton lataus (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi Agency)

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt 21. lokakuuta 2020 Wienin katsastussopimuksen muutoksia koskevat säädösehdotukset lausuntokierrokselle. Muutosten voimaan saattaminen helpottaisi sähkö-, hybridi- ja kaasuajoneuvoilla ajettavaa rajat ylittävää liikennettä ja kuljetustoimintaa.

Katsastussopimuksen muutosten myötä sähkö-, hybridi- ja kaasuajoneuvojen määräaikaiskatsastuksiin tulisi ajoneuvon turvallisuutta lisääviä uusia tarkastuskohteita. Tällaisia tarkastuskohteita olisivat esimesimerkiksi ajoneuvon sähköinen voimalaite tai kaasulaitteisto.

Wienin sopimukseen liittyessään maat sitoutuvat tunnustamaan sopimusmaissa tehdyt katsastukset vastavuoroisesti, mikä tarkoittaa, ettei ajoneuvon liikennekelpoisuutta tarvitse osoittaa erikseen muulla tavalla.

Muutosten voimaan saattaminen edistäisi myös liikennetuvallisuutta ja liikenteen ilmastotavoitteita sekä tukisi vaihtoehtoisten käyttövoimien laajempaa hyödyntämistä tulevaisuudessa.

Muutoksilla ei olisi vaikutuksia katsastusaikaväleihin eikä -hintoihin.

YK:n Euroopan talouskomission Wienin katsastussopimuksen määräaikaiskatsastusta koskevat muutokset ovat tulleet voimaan vuosina 2018-2020. Suomessa muutosten on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2021.

Mitä seuraavaksi?

Lausuntoaika Wienin katsastussopimuksen erityissääntelyä koskevista muutoksista päättyy 18.11.2020.

Lausuntopyyntö on julkaistu osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja yksittäiset henkilöt.

Lausuntokierroksen jälkeen valmistelu jatkuu virkamiestyönä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle vuoden 2020 aikana.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Eeva Asikainen, p. 050 522 6204

Tiedotteeseen korjattu lausuntoajan päättymisen päivämäärä (6.11.2020)