Lausuntokierros taajuuksien toimilupaehdoista

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.9.2018 12.17
Uutinen
Siniset abstraktit valoviivat (Kuva: Shutterstock)
Siniset abstraktit valoviivat (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee verkkotoimilupien hakukierrosta 900, 1800 ja 2100 megahertsin taajuusalueille. Ministeriö pyytää nyt lausuntoja hakuilmoituksen toimilupaehdoista, jotka koskevat muun muassa väestöpeittoja ja yhteisrakentamista. Lausuntojen määräaika on 12. lokakuuta 2018.

Teleyritysten voimassa olevat verkkotoimiluvat näillä taajuusalueilla päättyvät ensi vuonna. Hakukierroksen valmistelun tavoitteena on julistaa haettavaksi uudet verkkotoimiluvat, jotka olisivat voimassa vuoden 2033 loppuun asti. Hakukierros on tarkoitus käynnistää myöhemmin tänä vuonna.

Uusien verkkotoimilupien tavoitteena on edistää digitaalisten palvelujen tarjontaa ja käyttöä viestintäverkoissa ja turvata radiotaajuuksien tehokas käyttö. Verkkotoimiluvilla parannetaan valtakunnallisten langattomien yhteyksien saatavuutta, laatua ja kapasiteettia.

Kyseiset taajuusalueet ovat tällä hetkellä 2G-, 3G- ja 4G-verkkojen käytössä. Ministeriö on jo aiemmin käynnistänyt lausuntokierroksen esityksestä, jolla mahdollistettaisiin taajuusalueiden 900, 1800 ja 2100 MHz käyttäminen matkaviestintoiminnan harjoittamiseen myös 5G-tekniikalla sekä muutettaisiin taajuusalueisiin 1800 MHz ja 2100 MHz sovellettavia tutkimus-, tuotekehitys- ja opetuskäyttöön liittyviä käyttörajoitteita.

Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 12.10.2018 vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja luettavissa osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi.

Lisätietoja

yksikön johtaja Päivi Antikainen, 050 382 7101

viestintäneuvos Sini Wirén, 040 507 0916