Lausuntokierros: Hallitus esittää tieliikenteen yleissopimuksen muutosten hyväksymistä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2023 9.40
Tiedote
Ensihoitajat ambulanssissa. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksestä tieliikennettä koskevan yleissopimuksen muutoksiksi. Lausuntoja voi antaa 31.1.2024 asti.

Ehdotetuilla sopimusmuutoksilla täydennetään ja tarkennetaan liikenteen sääntöjä ja ajoneuvojen teknisiä vaatimuksia. Muutosten päätavoitteena on yhteensovittaa kansainvälinen tieliikennesopimus voimassa olevien valaisinten E-sääntöjen kanssa. Suurin osa muutoksista koskee ajoneuvojen valaisimia ja merkinantolaitteita sekä niiden käyttöä.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi sopimusmuutokset siltä osin kuin ne kuuluvat Suomen toimivaltaan. Sopimusmuutokset eivät edellytä muutoksia Suomen kansalliseen lainsäädäntöön. 

Esityksessä on huomioitu, että Suomen tulee pyytää varaumaa liittyen kohtaan, jossa sallitaan punaisen erityisen varoitusvalaisimen käyttö hälytysajoneuvossa. Punainen valo on perinteisesti liitetty pakolliseen pysähtymiseen, minkä vuoksi punaisen erityisen varoitusvalaisimen käyttöä ei nähdä Suomessa tarkoituksenmukaisena.

Suomi on ratifioinut vuoden 1968 kansainvälisen tieliikennesopimuksen vuonna 1986. Sopimus on saatettu Suomessa voimaan tieliikennelailla. Ajoneuvojen valaisimia ja merkinantolaitteita sekä niiden käyttöä koskevia sopimusmuutoksia on valmisteltu liikenneturvallisuustyöryhmässä vuodesta 2011. Muutosehdotukset hyväksyttiin maaliskuussa 2023.

Mitä seuraavaksi?

Lausuntoja voi antaa 31.1.2024 asti. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. 

Lausuntokierroksen jälkeen valmistelu jatkuu virkatyönä.

Sopimusmuutokset tulee hyväksyä 9.8.2024 mennessä.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Juuso Suomento, p. 050 347 7499, [email protected]
erityisasiantuntija Sofia Johansson, p. 050 573 7908, [email protected]