Lausuntokierros ajoneuvojen hankintatukilain muuttamisesta alkaa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.2.2024 11.37
Tiedote
Biokaasukäyttöistä jäteautoa tankataan Jyväskylässä.
Biokaasukäyttöistä jäteautoa tankataan Jyväskylässä. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta. Lausuntoja voi antaa 22.3.2024 asti.

Esityksen tarkoituksena on mahdollistaa kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatukien myöntäminen EU-valtiontukilainsäädännön muutosten mukaisena. EU-sääntelyn muutokset mahdollistavat kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatuen myöntämisen jatkossa myös maanteiden tavarakuljetuksiin tarkoitettujen ajoneuvojen hankintaan. Tämä edellyttäisi esitettyjä kansallisen lainsäädännön muutoksia.

Samalla lakiin ehdotetaan palautettavaksi henkilöautojen muuntotuet.

Ehdotetut muutokset on tarkoitus saada voimaan viimeistään 1.7.2024.

EU-sääntely edellyttää muutoksia

Kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatuista osa myönnetään tällä hetkellä vähämerkityksisenä tukena nk. de minimis -asetuksen perusteella. Euroopan komission uusi de minimis -asetus tuli voimaan 1.1.2024 ja sen muutokset tulee huomioida kansallisissa tukiohjelmissa viimeistään 1.7.2024 alkaen.

Uuden asetuksen ja sen perusteella ehdotettujen kansallisten lakimuutosten myötä kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatukea voisi myöntää myös maanteiden tavarakuljetuksiin tarkoitettujen ajoneuvojen hankintaan.

Voimassa olevan lain mukaan kaasu-, sähkö- ja vetykäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatukea voi hakea 31.12.2024 asti. 

Lakiin ehdotetaan palautettavaksi muuntotuet

Lakiin ehdotetaan palautettavaksi henkilöautojen muuntotukia koskeva sääntely.  Muuntotukea haettaisiin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta. Muuntotukea voitaisiin myöntää 1 000 euroa henkilöauton muuntoon kaasukäyttöiseksi tai 200 euroa henkilöauton muuntoon etanolikäyttöiseksi.

Esitysluonnoksen mukaan tukea voisi hakea sellaisiin muuntoihin, jotka tehdään lain voimaantulon jälkeen. Muuntotukea voisi hakea 15.12.2024 asti.  

Mitä seuraavaksi?

Lakiluonnoksen lausuntoaika päättyy 22.3.2024. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset netissä www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Emmi Simonen, p. 0295 342 108, [email protected]

erityisasiantuntija Sara Vänttinen, p. 0295342177, [email protected]