Lausunnonantajat: Taksiliikennettä haluttaisiin avata kilpailulle lakiluonnosta enemmän

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 25.11.2005 14.43
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeriön taksilakiluonnoksesta saaduissa lausunnoissa haluttaisiin keventää taksilupien määrän rajoittamista hieman enemmän kuin luonnoksessa ehdotetaan. Taksiliikenteen luvanvaraisuutta pidetään jatkossakin tarpeellisena.

Alan vapauttamista tai lupien rajoittamisen lieventämistä puoltavat mm. Suomen Kuntaliitto, Keskuskauppakamari, kauppa- ja teollisuusministeriö sekä eräät lääninhallitukset. Lupien tarveharkinnan säilyttämisen puolella ovat voimakkaimmin Suomen Taksiliitto sekä Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto.

Monet lausunnonantajat epäilevät lakiluonnoksessa esitetyn kiintiömallin toimivuutta. Ongelmia nähdään arviointiperusteissa, joilla kiintiö määräytyisi. Myöskään ehdotettu taksihintojen kolmiportaisuus ei juuri saa kannatusta.

Eräissä lausunnoissa kiinnitettiin huomiota pääkaupunkiseudun erityistilanteeseen. Esimerkiksi Helsingin kauppakamari haluaisi pääkaupunkiseudulle yhtenäisen taksien liikennealueen. Tämä tarkoittaisi sitä, että koko alueen taksit saisivat ottaa kyytejä vapaasti miltä tahansa pääkaupunkiseudun taksiasemalta.

Perustuslain katsotaan antavan mahdollisuuden taksiliikenteen sääntelyyn. Oikeusministeriön mukaan lupamäärän rajoittaminen tulisi kuitenkin perustella tarkemmin. Oikeusministeriö katsoo hintasäännöstelyn olevan hyväksyttävää ainakin ylimenokautena, mutta myöhemmin tulisi arvioida mahdollisuuksia luopua hintasääntelystä kokonaan.

Liikenne- ja viestintäministeriö jatkaa taksiliikennelain valmistelua. Työssä otetaan huomioon nyt saadut lausunnot. Lakiesityksen antaminen eduskunnalle siirtyy alkuvuoteen 2006.


Lisätietoja

valtiosihteeri Perttu Puro, puh. (09) 160 28325 tai 040 779 3436
liikennepalveluyksikön päällikkö, rakennusneuvos Juhani Tervala,
puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260