Laki vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 28.6.2017 12.18
Uutinen

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelua koskevasta laista. Lailla halutaan edistää vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä liikenteessä, jotta voimme pienentää liikenteen riippuvuutta fossiilisesta öljystä ja siten lieventää liikenteen haitallisia ympäristövaikutuksia.

Laki on osa vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönottoa koskevan direktiivin täytäntöönpanoa ja sen avulla edistetään EU:n ja Suomen päästövähennystavoitteiden toteutumista liikennesektorilla.

Lain tarkoituksena on varmistaa yhteiset tekniset määrittelyt vaihtoehtoisten polttoaineiden julkisille lataus- ja tankkauspisteille. Lisäksi laki asettaa vaatimuksia polttoaineiden merkintöjä, hintoja ja sijaintia koskeville tiedoille.

Hallitus esittää, että tasavallan presidentti vahvistaisi lain liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. elokuuta 2017.

Polttoaineiden jakelua koskevalla lailla edistetään hallitusohjelman biotaloutta ja puhtaita ratkaisuja koskevan hankkeen tavoitteiden toteutumista liikenteen osalta.