Laki helpottaa internetin lapsipornon torjumista

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.11.2006 12.00
Tiedote
- Tiedon julkaisusta ja jakelusta internetissä on tullut useimmille meistä arkipäivää. Valitettavasti tämä on johtanut siihen, että verkossa liikkuu myös haitallista ja laitonta materiaalia. Tarvitaan uusia keinoja ja lakeja, joilla voidaan puuttua tähän ongelmaan, liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen toteaa.

Ministeri Huovinen puhui hallinnon, järjestöjen ja yritysten mahdollisuuksista torjua internetin haitallisia sisältöjä Pelastakaa lapset ry:n kansainvälisessä asiantuntijaseminaarissa 22. marraskuuta.

- Lapsista on tullut tiedon välittäjiä ja julkaisijoita. Jo pienet lapset osaavat käyttää esimerkiksi matkapuhelimia ja internetiä kuvien ja muiden viestien välittämiseen ja julkaisuun. Riskinä on kuitenkin se, että lapset voivat vahingossa julkaista myös yksityistä materiaalia.

Eduskunta hyväksyi viime viikolla liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellun erityislain, jolla varmistetaan poliisin oikeus luovuttaa tietoja ulkomailla olevista lapsipornosivustoista teleyrityksille. Laki vahvistetaan lähiaikoina.

- Poliisin on tarvittaessa kerrottava, miksi jokin sivu on estolistalla. Näin varmistetaan järjestelmän läpinäkyvyys, ministeri Huovinen kertoo.

- Vaikka lapsipornomateriaalin levittämistä internetin kautta ei tällä tavoin saadakaan kokonaan estettyä, on laki yksi tärkeä työkalu toiminnassa tätä vastenmielistä ilmiötä vastaan, ministeri Huovinen sanoo.

- Laki myös helpottaa järjestöjen, viranomaisten ja yritysten yhteistyötä internetissä olevan lapsipornon torujunassa. Jatkossa esimerkiksi Pelastakaa Lapset järjestö voi ilmoittaa myös ulkomaisilla palvelimilla olevasta materiaalista suoraan poliisille.

- On tärkeää, että emme vain pelottele lapsia ja nuoria internetin vaaroilla. Meidän aikuisten pitää neuvoa ja kannustaa lapsia käyttämään uutta teknologiaa turvallisella tavalla.