Laivojen ympäristötuki hakuun marraskuussa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 27.10.2010 11.20
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriössä viimeistellään meriliikenteen uudisalusten ympäristötukiohjelmaa ja sitä koskevaa asetusta. Asetus käsitellään valtioneuvoston istunnossa marraskuussa. Kun hallitus on hyväksynyt asetuksen, se tulee voimaan välittömästi. Sen jälkeen tuki on yrityksien haettavissa.

Tukea voidaan myöntää Suomeen rekisteröidylle yritykselle, joka harjoittaa laivanvarustoimintaan. Tukea on mahdollista myöntää hankkeelle, jolla on merkittävästi ympäristöä parantavia vaikutuksia. Näitä ovat ympäristöystävällisempien alusten käyttöönotto tai tekniset ratkaisut mukaan lukien vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttö tai polttoaineiden päästönvähentämisteknologian hyödyntäminen.

Tukiohjelma tarvitsee EU:n komission hyväksynnän eli tukea ei voida maksaa ennen kuin komissio on asian käsitellyt.

Eduskunta on myöntänyt jo aiemmin 30 miljoonan euron valtuuden alusten ympäristötukeen. Tiistaisessa neuvottelussaan hallitus päätti jatkaa tuen antamisvaltuutta ensi vuoden puolelle. Esitys sisältyy hallituksen eduskunnalle marraskuussa annettavaan vuoden 2011 tulo- ja menoarvion täydennysesitykseen.

Lisätietoja: erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. 0440 581 030, hallitusneuvos Silja Ruokola, puh. 040 580 0894