Laivamatkustajien henkilötarkastuksiin tarkemmat pelisäännöt

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 19.10.2006 15.00
Tiedote
Laivamatkustajien henkilötarkastuksia koskevia sääntöjä tarkennetaan. Turvatarkastusten suorittajien valtuudet määritellään satamaturvalain muutosesityksessä.

Henkilötarkastusten päämäärä on meriliikenteen ja matkustajien turvallisuuden takaaminen. Yksityistä yhtiötä edustava turvatarkastusten suorittaja voi kuitenkin myös ilmoittaa Tullille ja Rajavartiolaitokselle havainnoista, jos on syytä epäillä esimerkiksi salakuljetusta tai laitonta maahantuloa. Eduskunnan oikeusasiamies on pitänyt lain tarkennusta tarpeellisena.

Lakiesitys ei vaikuta henkilötarkastusten määrään tai tekotapaan. Laivamatkustajia tarkastetaan edelleen pistotarkastuksin.

Satamien turvallisuutta lisätään myös määrittelemällä satamille turvatoimialueet. Alueeseen kuuluvat kaikki turvatoimien kannalta merkittävät satamien maa- ja vesialueet. Turvatoimialueen rajat hyväksytään Merenkulkulaitoksessa, joka on satamien turvatoimista vastaava viranomainen.

Hallitus esitti eduskunnalle satamaturvalain muutosta 19. lokakuuta. Lakimuutoksella Suomi panee täytäntöön satamien turvallisuuden parantamista koskevan EU-direktiivin.


Lisätietoja:
merenkulkuneuvos Aila Salminen, puh. (09) 160 28491 tai 040 572 0166