Laajakaistatukilain muutoksesta pyydetään lausuntoja

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.11.2016 12.11
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee hallituksen esitystä laiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta. Esitys on lähetetty laajalle lausuntokierrokselle 22. marraskuuta.

Esitetyn lakimuutoksen tavoitteena on yksinkertaistaa tuettujen laajakaistahankkeiden tukiehtoja ja siten parantaa nopean laajakaistan saatavuutta etenkin pientalo- ja haja-asutusalueilla. Samalla lisättäisiin teleyritysten kiinnostusta osallistua laajakaistahankkeisiin ja edistettäisiin laajakaistan saatavuutta Suomessa.

Lausuntoja pyydetään sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon 30.12.2016 mennessä. Hankkeella toteutetaan hallituksen norminpurun kärkihanketta sekä edistetään digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristöä.