Laajakaistan yleispalvelun oltava kohtuuhintaista

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.9.2010 10.00
Tiedote

Yhden megan yleispalveluvelvoitteen tultua voimaan on käynyt ilmeiseksi, että laajakaistan saatavuuden ohella huomiota pitää kiinnittää teleyritysten tarjoaman yleispalvelun hinnoitteluun.

Yleispalveluliittymien avaus- ja kuukausimaksut ovat muodostuneet usein korkeammiksi kuin vastaavissa kaupallisissa tuotteissa. Räikeimmissä esimerkeissä teleyritys tarjoaa asiakkailleen ainoana yleispalveluliittymän vaihtoehtona kuituyhteyttä. Liittymän avausmaksu voi olla jopa noin pari tuhatta euroa. Käytännössä 1 megabitin yleispalveluyhteys olisi toteutettavissa huomattavasti pienemmin kustannuksin.

- Lainsäätäjän tahto on ollut kohtuuhintainen ja laadukas internetyhteys kaikille. Tämän toteutumisessa on ollut ongelmia. Palvelun tulisi olla saatavilla ilman hankalaa valitusprosessia, sanoo viestintäministeri Suvi Lindén.

Yleispalveluliittymien kohtuuhintaisen saatavuuden varmistamiseksi ministeriössä on valmisteltu esitys, jonka mukaan jatkossa yleispalveluliittymän enimmäishinnasta voitaisiin säätää erikseen asetuksella. Ehdotettava lainsäädäntömuutos ei merkitsisi laajempaa sähköisten viestintäpalveluiden vähittäishintasääntelyä.

Ministeriö järjestää tänään 22.9.2010 kuulemistilaisuuden, jossa teleyrityksille, viranomaisille ja muun muassa maakuntien liittojen edustajille kuvataan nykytilannetta ja samalla esitellään ehdotus uudeksi lainsäädännöksi.

- Tässä luodaan työkalupakkia, joka ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita sitä, että Suomessa ryhdyttäisiin sääntelemään yleispalvelun vähittäishintoja, sanoo ministeri Lindén.

- Palvelutarjontaa seurataan tarkasti ja tarvittaessa kohtuuhintaisuuden varmistavat työkalut otetaan käyttöön, Lindén jatkaa.

Yhden megabitin yleispalvelua koskevat velvoitteet tulivat voimaan 1.7.2010.

Lisätietoja:
viestintäneuvos Juhapekka Ristola, p. (09) 160 28348, 040 078 8530, viestintäneuvos Olli-Pekka Rantala p. (09) 160 28585, 050 344 3400