Laajakaista kaikille -hankkeeseen lisää vauhtia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 13.11.2014 13.57
Uutinen
Kannettava tietokone ja internet (Kuva: Rodeo)
Kannettava tietokone ja internet (Kuva: Rodeo)

Hallitus on tarkistanut Laajakaista kaikille 2015 -hankkeesta tehtyä periaatepäätöstä. Uudella periaatepäätöksellä pyritään nopeuttamaan meneillä olevien haja-asutusalueiden laajakaistanhankkeiden loppuun saattamista. Laajakaistahankkeesta on laadittu kaksi väliarviointia. Vuonna 2013 tehdyn toisen väliarvioinnin perusteella hallitus päätti vahdittaa hankkeen etenemistä tarkistamalla tiettyjä periaatteita. Hallitus päätti Laajakaista kaikille -hanketta koskevan periaatepäätöksen tarkistamisesta ja sen mukaista toimenpiteistä 13. marraskuuta 2014. Tarkistuksia hankkeiden rahoitukseen Hallituksen tavoitteena on, että aiemmin EU:n maaseuturahastosta tuettujen hankkeiden rakennusaikaa voidaan jatkaa vuoden 2015 rakennuskauden loppuun ja myönnettyjen tukien maksuaikaa jatketaan vuoden 2015 loppupuolelle.

Lisäksi hallitus haluaa taata Viestintävirastolle riittävät resurssit hankkeen loppuun saattamiseksi, sillä vuodesta 2015 lähtien kaikki vireillä olevia laajakaistahankkeita koskevat tukipäätökset tehdään Viestintävirastossa. Hallitus myös haluaa helpottaa tietoliikennekaapeleiden asentamista julkisesti rahoitettujen liikenneväylien varteen.

Periaatepäätöksen muutoksista syntyisi lisäkustannuksia kaiken kaikkiaan 8,5 miljoonaa euroa. Laajakaistahankkeiden mahdollista lisärahoitusta hallitus esittää tarkasteltavaksi kevään 2015 kehyspäätöksen yhteydessä.