Kymmenen vastuun teesiä turvalliseen tieliikenteeseen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 5.12.2012 12.39
Tiedote

Hallitus hyväksyi 5. joulukuuta 2012 periaatepäätöksen tieliikenteen turvallisuuden parantamisesta. Päätöksen toimenpiteet keskittyvät päihteettömään tieliikenteeseen, liikennevalvonnan lisäämiseen ja kehittämiseen sekä tieliikennesääntelyn ja hallinnon kehittämiseen.

Tieliikenteen turvallisuus on Suomessa parantunut selvästi pitkällä aikavälillä, mutta liikenneturvallisuusvision välitavoitetta, alle 250 kuolemaa vuonna 2010, ei ole saavutettu. Vuonna 2010 Suomessa kuoli tieliikenteessä 272 henkilöä (2011: 292 henkilöä). Loukkaantuneiden määrää on kyetty vähentämään suhteellisesti paremmin kuin kuolemaan johtaneita onnettomuuksia.

Suomessa tieliikenteen turvallisuustavoitteena on suunnitella liikennejärjestelmä siten, että kukaan ei kuolisi eikä loukkaantuisi vakavasti tieliikenteessä.

Tieliikenteen turvallisuudelle asetettu konkreettinen lähiajan tavoite on, että vuonna 2014 tieliikennekuolemia olisi enintään 218. Tavoite vuodelle 2020 on enintään 136 tieliikennekuolemaa ja enintään 5 750 tieliikenteessä loukkaantunutta. Samantasoinen puolittamistavoite on asetettu kaikille EU:n jäsenvaltioille.

Liikenneturvallisuuden kymmenen vastuullisuuden teesiä ovat:

1) Parantaa valvontaviranomaisten mahdollisuutta puuttua päihtyneiden kuljettajien toimintaan.
2) Ennalta estää rattijuopumuksia ja edistää alkolukon käyttöä.
3) Käynnistää alle 25-vuotiaiden rattijuopumuksesta epäiltyjen päihdetilanteen kartoitus.
4) Käynnistää liikennevalvonnan kehittämisohjelma vuosille 2013-2015.
5) Kehittää ja lisätä automaattista liikennevalvontaa.
6) Parantaa suojatieturvallisuutta.
7) Parantaa suunnitelmallista ja poikkihallinnollista liikenneturvallisuussuunnittelua.
8) Kehittää ajoterveyden arviointijärjestelmä.
9) Käynnistää tieliikennelain kokonaisuudistus.
10) Selvittää ajo-oikeuden virhepistejärjestelmän käyttöönottoa.

Periaatepäätös perustuu hallitusohjelmaan, jonka mukaan liikennepolitiikan avulla on turvattava sujuva ja turvallinen liikkuminen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeiden mukaisesti.

Periaatepäätöksellä toteutetaan hallituksen liikennepoliittisessa selonteossa ja tieliikenteen turvallisuussuunnitelmassa esitetyt keskeisimmät liikenneturvallisuustoimenpiteet. Päätös myös huomioi Euroopan parlamentin päätöslauselman Euroopan tieliikenneturvallisuudesta 2011-2020.

Liikenneturvallisuustyön koordinointi valtakunnan tasolla ja periaatepäätöksen ja sen tavoitteiden toteutumisen raportointi on annettu liikenne- ja viestintäministeriön tehtäväksi.

Lisätietoja:
Liikenneneuvos Kimmo Kiiski, p. 0295 34 2304, 050 539 5346