Kyberturvallisuutta on kehitettävä jatkuvasti

Julkaisuajankohta 10.6.2021 11.42
Kolumni
Rauli Paananen, kyberturvallisuusjohtaja (Kuva: LVM)

Yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaisesti liikenne- ja viestintäministeriön strategisena tehtävänä on muun muassa varmistaa viestintäverkkojen turvallisuus ja toimintavarmuus.

Näiden tavoitteiden saavuttamista testattiin toden teolla, kun yli miljoona suomalaista siirtyi etätöihin koronapandemian alkuvaiheessa. Asukaslukuun suhteutettuna siirtyminen etätöihin oli suurinta koko Euroopassa.

Suomen viestintäverkot kestivät siirtymisen erinomaisesti ja verkkojen kapasiteetti on riittänyt. Tämän on mahdollistanut ajantasainen lainsäädäntö ja pitkäaikainen varautumisyhteistyö Liikenne- ja viestintäviraston sekä palveluita tuottavien teleoperaatoreiden välillä.

Erottamaton osa digitalisoituvan yhteiskunnan toimintavarmuutta on viestintäverkkojen ja palvelujen tieto- ja kyberturvallisuus, joita on kehitettävä jatkuvasti.

Tarve parantaa kyberturvallisuutta on korostunut muun muassa lisääntyneiden kyberturvallisuushäiriöiden myötä. Vaikka Suomen kyberturvallisuus on yleisesti ottaen varsin hyvällä tasolla, vaivaavat suomalaisia yrityksiä tietovuodot jopa kolminkertaisesti EU-maiden keskitasoon verrattuna. Syynä on pääsääntöisesti tietoturvallisuuden laiminlyönti eri organisaatioissa. Asian vakavuus ilmeni vuoden 2020 Digibarometristä. Tämän olemme saaneet todeta ikävällä tavalla kuluneen vuoden mittaan.

Vastauksena parantamistarpeeseen valtioneuvosto antoi askelmerkit kyberturvallisuuden kehittämiselle tuoreessa periaatepäätöksessään.

Kyberturvallisuuden kehittämisohjelma ohjaa ja konkretisoi toimialarajat ylittävää kyberturvallisuustyötä pitkällä aikajänteellä. Sen tavoitteena on saattaa yritysten ja kansalaisten kyberturvataidot hyvälle tasolle ja tuottaa suomalaisia kyberturvan huippuosaajia. Osaamisen rinnalla tavoitteena on tiivistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä, tehostaa toimintakykyä sekä vauhdittaa kotimaista kyberturvateollisuutta.

Hyvä kyberturvallisuuden taso saavutetaan, jos kyberturvallisuus on osa jokaisen organisaation ja yksilön toimintaa sekä yhteiskuntavastuuta. Vahva kyberturvallinen toimintaympäristö parantaa digitaalisen yhteiskunnan kestävyyttä, tuottaa kasvua, lisää hyvinvointia ja kansalaisten luottamusta digitaalisiin palveluihin.

Rauli Paananen
Kirjoittaja on kybertuvallisuusjohtaja liikenne- ja viestintäministeriössä.

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteet 10.6.2021:
Kyberturvallisuuden kehittämisohjelma: Kasvua ja työllisyyttä kyberturvallisuuden lisääntyessä
Ministeri Harakka: Panostus kriittisten toimialojen tietoturvaan ja tietosuojaan on investointi tulevaisuuteen

2021 Blogit Blogit 2021 digitalisaatio kyberturvallisuus strategia tietosuoja tietoturva