Kuulemistilaisuus taksisääntelyn arviomuistiosta ja lakihankkeesta sääntelyn korjaussarjaksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 6.2.2020 12.38
Uutinen
Taksitolppa, liikennemerkki (Kuva: Juha Tuomi / Rodeo)
Taksitolppa, liikennemerkki (Kuva: Juha Tuomi / Rodeo)

Liikenne- ja viestintäministeriö järjestää 10.2.2020 kuulemistilaisuuden, jossa ministeri Harakka ja ministeriön virkamiehet esittelevät taksisääntelyn toimivuudesta tehtyä arviointia ja kertovat sääntelyä korjaavan lakihankkeen taustoista. Tilaisuuden tarkoitus on antaa sidosryhmille mahdollisuus esittää näkemyksiä sääntelyn kehittämistarpeista. Tilaisuudesta on suora verkkolähetys 10.2.klo 10 alkaen.

Ministeriö lähetti 30.1.2020 lausunnolle taksisääntelyn toimivuutta arvioivan muistion, jossa kerrotaan taksiuudistuksen vaikutuksista ja hahmotetaan tapoja ratkaista esiin nousseita ongelmia.

Arviomuistion perusteella liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka käynnisti säädöshankkeen taksilainsäädännön korjaamiseksi. Säädöshankkeessa tullaan hallitusohjelman mukaisesti pureutumaan taksipalvelujen turvallisuutta, laatua, saatavuutta ja hinnoittelua sekä välityskeskusten roolia koskeviin kysymyksiin. Lisäksi hankkeessa keskitytään torjumaan harmaata taloutta taksialalla.

Taksisääntelyn uudistukset olivat osa liikennemarkkinoita koskevan lainsäädännön kokonaisuudistusta, liikennepalvelulakia, joka tuli pääosin voimaan 1.7.2018. Liikennepalvelulain yksi keskeinen tavoite on lisätä liikenteen digitalisaatiota ja mahdollistaa uudenlaisten asiakaslähtöiset palvelut.