Kuorma-autojen käyttöön taksiliikenteessä tulossa muutoksia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 5.11.2009 12.50
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää taksilain uudistamisen. Tarkoitus on, että taksilaki aikaisempaa selvemmin määrittää sen, minkälaisella kalustolla saa harjoittaa ammattimaista henkilöliikennettä. Lailla halutaan kieltää ja tehdä rangaistavaksi kuorma- ja pakettiautojen käyttö ammattimaisessa henkilöliikenteessä. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle helmikuussa 2010.

Keväällä 2009 ilmeni, että pääkaupunkiseuduilla ajetaan ammattimaista henkilöliikennettä ns. Maxitaxeilla. Uudet yrittäjät olivat ottaneet käyttöön taksikilpiä muistuttavat valokilvet, he toimivat taksiasemilla, ajoivat taksiliikenteelle varattuja kaistoja pitkin sekä antoivat asiakkaille ja medialle mielikuvan, että kyse on tavallisesta taksitoiminnasta.

- Ei voi olla niin, että markkinoilla on yrittäjiä, joilla on eri pelisäännöt kuin muilla, liikenne- ja viestintäministeriön ylijohtaja Juhani Tervala toteaa.

Koska kuorma-autolla harjoitettava henkilöliikenne ei ole luvanvaraista, siihen ei kohdistu yrittäjän ammattitaitoa tai hyvämaineisuutta koskevia vaatimuksia.

Asiaa koskevaa lainsäädäntöä on selvitetty ja asiantuntijaryhmä on punninnut eri toimintavaihtoehtoja. Asiantuntijaryhmän kannanoton mukaan taksiliikenteen harjoittaminen kuorma-autolla tulisi kieltää samoin kuin on jo tehty ns. mopoautojen osalta. Tavoitteena on parantaa taksia käyttävien turvallisuutta ja kuluttajansuojaa sekä ylläpitää taksipalveluiden laatua, saatavuutta ja toimivuutta käytännössä.

Ehdotetuilla muutoksilla estettäisiin henkilökuljetusten tarjoaminen paketti- tai kuorma-autolla ja siten myös harhaanjohtava markkinointi taksipalveluja tarvitseville yksityishenkilöille.