Kuntaliitokset muuttavat kaupunkilippujen hinnoittelua

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 30.12.2008 14.17
Tiedote

Kaupunkilippujen hinnoittelu muuttuu vuoden 2009 alusta niin, että hinta voidaan määritellä myös maksuvyöhykkeittäin. Valtioneuvosto hyväksyi asiaa koskevan asetuksen sisällön 30. joulukuuta.

Muutoksen taustalla ovat useilla kaupunkialueilla toteutettavat kuntaliitokset, jotka laajentavat merkittävästi kyseisten kaupunkien pinta-alaa. Tähän ryhmään kuuluvat mm. Jyväskylän, Kouvolan, Salon ja Seinäjoen lisäksi jo aikaisemmin kuntaliitosten kautta kasvaneet Joensuu ja Rovaniemi.

Ilman vyöhykehinnoittelua kuntaliitosten vaikutukset lisäisivät kaupunkilippujen kustannuksia arviolta noin 0,5 miljoonalla eurolla. Valtioneuvoston hyväksymällä muutoksella näiltä lisäkustannuksilta vältytään.

Kaupunkilipulla tarkoitetaan henkilökohtaista kausi- tai sarjalippua, jonka kelpoisuusalue on kaupunki tai taajama, jossa on paikallisliikennettä.


Matkakeskusten kehittäminen kuntien vastuulle

Vuodenvaihteen jälkeen kunnilla on mahdollisuus myös hakea valtionapua matkapalvelukeskusten suunnitteluun. Valtionavustusta voidaan myöntää useamman kunnan tarpeisiin tehtävän joukkoliikenteen tutkimuksen ja kehittämisen lisäksi myös yhdelle kunnalle. Vastuu matkapalvelukeskusten kehittämisestä on siirretty jo aikaisemmin kuntien vastuulle.

Tukemalla suunnittelua voidaan kehittää myös kutsujoukkoliikennettä, joka on tehokas keino erityisesti haja-asutusalueiden julkisten liikennepalveluiden varmistamisessa.


Lisätietoja:

hallitusneuvos Mikael Nyberg, puh. (09) 160 28474 tai 040 837 8794