Kunnille 28,5 miljoonaa euroa valtionavustusta kävely- ja pyöräilyinfran parantamiseen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.6.2021 9.03
Tiedote
Polkupyöriä ja bussi Keravan asemalla. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)
Polkupyöriä ja bussi Keravan asemalla. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikenne- ja viestintävirasto tiedottavat

Valtio tukee kuntien katuverkon kävelyä ja pyöräliikennettä edistäviä infrahankkeita 28,5 miljoonalla eurolla. Tavoitteena on lisätä kävelyä ja pyöräilyä ja vähentää liikenteestä aiheutuvia päästöjä. Nyt rahoitetaan ensisijaisesti hankkeita, joissa parannetaan arkikävelyn ja -pyöräilyn olosuhteita ja houkuttelevuutta. Avustusta myönnetään infrastruktuurin, kuten väylien ja pyöräpysäköinnin, rakentamiseen tai parantamiseen.

Valtionavustusta voidaan myöntää yksittäisille kunnille ja kuntien yhteishankkeisiin. Avustusmäärä on enintään 50 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Hakemus tulee jättää viimeistään 31.8.2021 klo 16.15.

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi vuonna 2018 Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman, jonka tavoitteena on 30 prosentin kasvu kävely- ja pyöräilymatkojen määrissä vuoteen 2030 mennessä. Yksi toimenpiteistä on investointiohjelma, josta myönnettiin kunnille rahoitusta ensimmäisen kerran vuonna 2018.

"Nyt kehitämme kuntien kävelyn ja pyöräliikenteen infraa, sillä etenkin lyhyillä matkoilla aktiivisen liikkumisen potentiaali on suuri. Kuntien avustuksiin on varattu jo toisena vuotena peräkkäin noin 30 miljoonaa euroa, mikä on vuositasolla lähes kymmenkertainen summa vuosiin 2018 ja 2019 verrattuna. Pyöräilyn ja kävelyn suosio on kasvussa. Myönteistä kehitystä vauhditamme fossiilittoman liikenteen tiekartan toimilla, kuten investointiohjelmalla", sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Arkikävelyn ja -pyöräliikenteen olosuhteet ja houkuttelevuus nousuun

Vuoden 2021 hakukierroksella investointiohjelmassa voidaan myöntää valtionavustusta kunnille yhteensä 28 500 000 euroa, josta 3 000 000 euroa on varattu maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimusten mukaisesti Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kaupunkiseutujen kuntien haettavaksi. Lisäksi vähintään 300 000 euroa on osoitettu valtiovarainvaliokunnan mietinnön (VaVM 36/2020) mukaisesti pyöräpysäköinnin kehittämiseen. 

"Avustettavaksi hankkeiksi pyritään valitsemaan eri tyyppisiä hankkeita ympäri Suomen. Haluaisin kannustaa tällä hakukierroksella erityisesti pyöräpysäköinnin kehittämiseen. Nyt on hyvä mahdollisuus edistää esimerkiksi pyörällä tehtävien liityntämatkojen houkuttelevuutta", sanoo Traficomin ylijohtaja Jarkko Saarimäki.

Tukea saavat ensisijaisesti hankkeet, joilla lisätään kävely- ja pyöräilymatkojen määrää ja kulkutapaosuutta parantamalla arkikävelyn ja -pyöräliikenteen olosuhteita ja houkuttelevuutta sekä vaikutetaan vähentävästi liikenteen päästöihin.

Hankehakemuksia toivotaan erityisesti hankkeista, joissa: 

· kehitetään jalankulun ja/tai pyöräliikenteen reittejä rakentamalla uutta yhteyttä tai parantamalla nykyisen väylän laatua (esim. laatukäytävät, pää-, alue-, tai paikallisreitit) 

· kehitetään pyöräpysäköintiä rakentamalla pysäköintipaikkoja ja/tai parantamalla pysäköinnin turvallisuutta keskeisissä julkisen liikenteen solmupisteissä ja liityntäpysäköintikohteissa tai päivittäisen liikkumisen kannalta merkittävissä kohteissa (esim. koulujen, liikuntapaikkojen, torialueiden tai muiden keskeisten julkisten palvelujen yhteydessä). 

Hakulomake ja lisätietoa Traficomin verkkosivulla: https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/hae-kavelyn-ja-pyorailyn-investointiohjelman-valtionavustusta

Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmasta kiinnostuneille hakijoille järjestetään info- ja keskustelutilaisuus Teamsissa 16.6.2021 klo 13-15.

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon, mutta suosittelemme, että jokaisesta kunnasta tai hakijaorganisaatiosta osallistuisi 1-2 osallistujaa.

Lisätietoja

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

erityisasiantuntija, Kati Hyvärinen, p. 029 534 6704, kapy.valtionavustus(at)traficom.fi

erityisasiantuntija, Virpi Ansio, p. 029 534 6826, kapy.valtionavustus(at)traficom.fi

Liikenne- ja viestintäministeriö

erityisasiantuntija Tuire Valkonen, p. 029 534 2047, tuire.valkonen(at)lvm.fi, Twitter @ValkonenTuire 

yksikön johtaja Päivi Antikainen, p. 050 382 7101, paivi.antikainen(at)lvm.fi, Twitter @PaiviAntikainen