Kuluttajien oikeudet telepalveluiden käyttäjinä parantuvat

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 31.3.2011 13.20
Tiedote

Telepalvelujen käyttäjien oikeudet paranevat kun Euroopan unionin televiestinnän lakipaketti saatetaan osaksi Suomen lainsäädäntöä.

Hallitus esitti viestintämarkkinalakiin, lakiin radiotaajuuksista ja telelaitteista sekä sähköisen viestinnän tietosuojalakiin tulevien muutosten vahvistamista 31. maaliskuuta. Lakimuutokset tulevat voimaan 25. toukokuuta.

Määräaikaisia viestintäpalvelusopimuksia ei enää voi ketjuttaa. Sopimusten enimmäiskesto on kaksi vuotta, mutta kuluttajalle on aina tarjottava myös 12 kuukauden sopimusmahdollisuutta. Teleyritys ei saa jatkaa määräaikaista sopimusta uudella määräaikaisella sopimuksella ilman kuluttajan kanssa tehtyä uutta kirjallista sopimusta. Kuluttajan mahdollisuudet päästä irti viestintäpalvelusopimuksesta ja vaihtaa viestintäpalveluita tarjoavaa yritystä helpottuvat.

Numeron siirrettävyys ulotetaan koskemaan myös voimassa olevia määräaikaisia liittymäsopimuksia. Käyttäjä voi siirtää puhelinnumeronsa uudelle palveluntarjoajalle, mutta käyttäjä joutuu lähtökohtaisesti vastaamaan vanhalle palveluntarjoajalleen määräaikaiseen sopimukseen liittyvistä velvoitteistaan määräajan loppuun asti.

Vammaisten käyttäjien erityistarpeista huolehtiminen on jatkossa yleispalveluvelvollisen teleyrityksen vastuulla. Vammaisille käyttäjille on tarjottava samat perusviestintäpalvelut kuin muillekin käyttäjille.

Kuluttaja-asiamies saa toimivallan määrätä teleyrityksen sulkemaan palveluntarjoajan numeron, jos on ilmeistä, että palvelulla tavoitellaan oikeudetonta taloudellista hyötyä antamalla palvelusta tai sen käytöstä harhaanjohtavia tietoja.

Kiellolla voidaan puuttua esimerkiksi sellaisiin yleistyneisiin väärinkäytöstilanteisiin, joissa kuluttajat erehdytetään tekemään tietämättään kestotilauksia maksullisista soittoäänistä, peleistä, testeistä ja kilpailuista.

Kuluttaja-asiamies voi tällöin määrätä teleyrityksen pidättämään käyttäjiltä puhelinlaskun yhteydessä veloitetut maksut ja palauttamaan ne.

Lisätietoja

viestintäneuvos Olli-Pekka Rantala, puh. (09) 160 28585 tai 050 344 3400
lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi, puh. (09) 160 28150 tai 040 700 5620