Kuljetusten eri osapuolille lisää vastuuta turvallisuudesta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.12.2005 13.23
Tiedote
Kuljetuksen tilaajille ja muille kuljetusketjun osapuolille on tulossa lisää vastuuta kuljetusten turvallisuudesta. Vastuuta halutaan jakaa ajoneuvon kuormauksesta sekä työ- ja ajoaikojen noudattamisesta.

Vastuuta ajoaikojen noudattamisesta ehdotetaan annettavaksi kuljettajan ja työnantajan lisäksi muulle sellaiselle henkilölle, joka tosiasiallisesti määrää kuljetuksen aikataulusta. Ajoneuvon oikeasta kuormaamisesta ja kuorman sitomisesta esitetään vastuuta sille, joka tekee kuorman tai antaa ohjeita kuormaamisesta.

Lisäksi työantajien tulee huolehtia siitä, että kuormaukseen ja kuljetukseen osallistuvat henkilöt tuntevat kuormausta koskevat säännökset.

Valtioneuvosto hyväksyi tieliikennelain muutosesityksen sisällön 15. joulukuuta. Lain on tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2006. Muutokset koskevat kaupallisia kuljetuksia. Vaarallisten aineiden kuljetukseen ei puututa, koska niissä on jo kattava vastuunjakojärjestelmä.

Kuljetuksen toimeksiantaja tai muu kuljetussopimuksen osapuoli olisi vastuussa ajoaikojen noudattamatta jättämisestä, jos on ennakolta selvää, että aikataulu on laadittu liian tiukaksi. Kuljetusyrityksellä säilyisi vastuu niistä asioista, joista se päättää: kuinka montaa kuljettajaa käytetään ja miten paljon muuta ajoa kuljettajalla on aiemmin ollut.

Koska tieliikennelaissa ei nykyisin ole säädöstä siitä, kuka kantaa vastuun kuormaamisesta, ehdotetaan uutta pykälää, jonka nojalla muukin kuin kuljettaja joutuisi vastuuseen siitä, mitä on kuormaamisessa tehnyt. Vastuuta ei kuitenkaan sälytettäisi kuormaamisessa pelkästään avustavalle henkilölle kuten tavaran kantajalle, trukin kuljettajalle tai muulle henkilölle, joka vain siirtää tavaran kuormatilaan

Kuljettajan vastuuta ei poistettaisi, mutta sitä tarkennettaisiin niihin tilanteisiin, joihin hän on voinut vaikuttaa. Kuljettajan on ennen matkan alkamista mahdollisuuksiensa mukaan edelleenkin aina tarkastettava, että kuorma on sidottu ja kiinnitetty oikein.

Kuljetusyrityksen vastuulla on se, että ajoneuvossa on kuorman sitomiseen tarvittavat välineet ja ajoneuvo soveltuu muutenkin turvallisuudeltaan tehtävään.

Huovinen uskoo esityksen lisäävän turvallisuutta

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen muistuttaa kuljetusketjun vastuuta koskevan lakiesityksen olevan viimeinen niistä konkreettisista toimista, joihin ministeriö päätti ryhtyä välittömästi Konginkankaan onnettomuuden jälkeen.

Huovinen pitää esitystä merkittävänä käytännön askelena raskaan liikenteen liikenneturvallisuuden parantamisessa.

- Vaikka tällä lakiesityksellä onkin traaginen tausta, uskon vastuunjaon lisäävän kuljetusten turvallisuutta: koska kaikkien osapuolten on oltava entistä tarkempia siitä, että säädöksiä noudatetaan, Huovinen painottaa.


Lisätietoja

hallitusneuvos Jorma Hörkkö, puh. (09) 160 28503 tai 050 561 2488