Ajokortin voimassaoloaika lyhenee

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.5.2009 12.35
Tiedote

EU:n uusi ajokorttidirektiivi tuo muutoksia suomalaisten ajokorttien luokitukseen, voimassaoloaikoihin, ikärajojen porrastuksiin ja turvatasoon. Se vaikuttaa myös ajo-opetukseen ja ajokortin ylläpidosta syntyviin kustannuksiin.

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä jätti esityksensä direktiivin mukaisista ajokorttilainsäädännön muutoksista ministeriölle 8. toukokuuta 2009. Direktiivin mukainen ajokorttilainsäädäntö tulee voimaan tammikuussa 2013.

Ajokortit uusittava määrävuosin

Ministeriön työryhmä esittää, että henkilöauton, moottoripyörän ja mopon ajokortit olisivat voimassa 15 vuotta kerrallaan kunnes henkilö täyttää 70 vuotta. Sen jälkeen ajokortit uusittaisiin viiden vuoden välein, jolloin kortin uusinta edellyttää myös lääkärintarkastusta.

Kuorma- ja linja-auton ajokortit olisivat voimassa 5 vuotta. Kuorma-autovetoisen E-luokan ajoneuvoyhdistelmän ja linja-auton kuljettajan yläikäraja poistuisi. Kun kortin haltija täyttää 45 vuotta, olisi ajokorttia uusittaessa aina esitettävä lääkärintodistus. Kuljettajan täytettyä 70 vuotta, ajokortti uusittaisiin enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kaikissa ajokorttiluokissa valokuva tulisi uusittavaksi 15 vuoden välein. Samoin kaikissa luokissa luovuttaisiin 45-vuotiaiden näöntarkastusvelvollisuudesta.

Kaikki nykymallin mukaiset ajokortit on vaihdettava uusiin vuoteen 2033 mennessä.
Tällöin Euroopan laajuisesti on käytössä yhtenäinen korkean turvatason ajokorttimalli.

Mopoille uusi ajokorttiluokka AM

Uusi AM-luokka vastaisi nykyistä M-luokkaa ja sisältäisi mopot ja kevyet nelipyöräiset ajoneuvot. Mopon kuljettamisen vähimmäisikä säilyisi 15 vuodessa. Kevyen nelipyörän kuljettajan vähimmäisikä olisi 16 vuotta. AM-ajokortin suorittaminen edellyttäisi opetusta ja vähintään teoria- ja käsittelykokeen suorittamista.

Nykyinen M-luokan ajokortti edellyttäisi ajo-opetusta sekä teoria- ja käsittelykoetta jo vuoden 2010 alusta lukien. Kevyitä nelipyöriä koskevat muutokset tulisivat kuitenkin voimaan vasta vuonna 2013, mihin asti mopon M-luokan ajokortin suorittaminen oikeuttaisi myös kevyen nelipyörän kuljettamiseen.

Muutoksia moottoripyöräluokituksiin

Moottoripyöräluokituksiin työryhmä ehdottaa lisättäväksi väliluokan A2, joka vastaa nykyistä alkuvaiheessa tehorajoitettua A-luokkaa.

A1-luokan vähimmäisikä olisi 16 vuotta ja A2-luokan 18 vuotta. A-luokan vähimmäisikä olisi 20 vuotta, jos henkilöllä on kahden vuoden kokemus alemmasta moottoripyöräluokasta. Lisäksi häneltä edellytettäisiin päivän koulutus. Ilman aiempaa kokemusta A-luokan moottoripyörän ajo-oikeuden voisi suorittaa 24-vuotiaana.

Mahdollisuus nykyistä painavampien yhdistelmien kuljettamiseen

Työryhmän esityksessä ehdotetaan myös henkilöautovetoisen ajoneuvoyhdistelmän painorajojen nostoa. B-luokan ajokortilla saisi edelleen kuljettaa perävaunua jonka kokonaismaissa on enintään 750 kg. Jatkossa ajokortti oikeuttaisi kuljettamaan myös yli 750 kg:n perävaunua, jos koko yhdistelmän massa on alle 4 250 kg. Tällaisen yhdistelmän kuljettaminen edellyttäisi kuitenkin erillisen ajokokeen suorittamista.

Ajokorttiluokka BE säilyisi edelleen, mutta sen oikeuttamalle perävaunulle asetettaisiin 3 500 kg:n painorajoitus. Mikäli perävaunun kokonaismassa ylittää tämän rajan, edellyttäisi sen kuljettaminen C1-luokan kuorma-autokorttia.

Kuorma- ja linja-autokorttien vähimmäisiät nousevat

Kuorma- ja linja-autojen ajokorttien osalta työryhmä ehdottaa, että C-luokan kuorma-autokortin vähimmäisikä nousisi 21 vuoteen, C1-luokan ikärajan pysyessä edelleen 18 vuodessa. D-luokan linja-auton ajokortin vähimmäisikä nousisi 24 vuoteen. D1-luokassa vähimmäisikä pysyisi 21 vuodessa. Ammattipätevyyden kautta C- ja D-luokan ajo-oikeuden voi saada nuorempana.

Ajo-opetukseen aiemmin

Samanaikaisesti direktiivin käyttöön oton kanssa uudistetaan kuljettajaopetusta. Uudistus perustuu Valtioneuvoston liikennepoliittisen selontekoon. Työryhmä esittää, että autokoulun tai muun ajo-opetuksen voisi aloittaa jo 17-vuotiaana. Autokoulussa opetuskertoja lisättäisiin 10 ajokerralla. Yksityisopetuksessa on osallistuttava muutaman kerran myös autokouluopetukseen.

Työryhmä esittää lisäksi, että autokoululupia koskevia edellytyksiä tarkistettaisiin palveludirektiivin vaatimuksista johtuen. Luvan saamisen edellytyksiä lievennettäisiin ja luvat myönnettäisiin kaikilta osin valtakunnallisina. Luvat olisivat voimassa toistaiseksi. Autokoululuvat myönnettäisiin joko henkilöauto- moottoripyörä- ja mopo-opetukseen tai kuorma- ja linja-auton kuljettajaopetukseen oikeuttavina.

Ajokortista lisäkustannuksia

Ajokorttilainsäädännön muuttamisesta aiheutuu kustannuksia lähinnä ajokortin uusimisen ja uusien opetusvaatimusten muodossa.

Ajokortin hallinnollisesta uusimisesta kertyy noin 50 euron kertakustannus. Tämän lisäksi tulevat kustannukset terveystarkastuksesta ja mahdollisesta uudesta ajokokeesta. Kokonaiskustannukset määräytyvät uusimiskertojen mukaan. Esimerkiksi henkilöauton ajokortti tulee uusittavaksi noin kolme kertaa ennen 70 ikävuotta.

Myös autokoulu ajo-opetuksesta syntyy lisäkustannuksia arviolta 250-300 euroa. Opetuslupaoppilaille ja heidän ohjaajilleen kustannuksia syntyy yhteensä noin 350-400 euroa.

Mopokortin hankkiminen tulee maksamaan arviolta 400-500 euroa autokoulussa suoritettuna ja 150-200 euroa opetusluvalla suoritettuna.

Ajokorttien tiheämpi uusiminen työllistää erityisesti ajokorttiviranomaisia ja terveydenhuoltoa. Uudistus lisää myös koulutuspalvelujen kysyntää.


Lisätietoja

Työryhmän pj., liikenneneuvos Anneli Tanttu, puh. (09) 160 28568, 0400 438 543
Hallitusneuvos Eija Maunu, puh. (09) 160 28 571, 040 716 4140
Hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen, puh (09) 160 28629, 0400 665 395
Erityisavustaja Kari Jääskeläinen, 0440 581 030