Konsernistrategia innostaa ja antaa suuntaa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 17.12.2019 12.00
Uutinen
Liikenne- ja viestintäministeriön julkisivu (Kuva: LVM)
Liikenne- ja viestintäministeriön julkisivu (Kuva: LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut hallinnonalan uuden konsernistrategian. Se kertoo, miten lähestymme toimialamme kehittämistä ja millä tavoin toteutamme meille laissa säädettyjä tehtäviä.

Konsernistrategialla varmistamme, että hallitusohjelman tavoitteet toteutuvat ja että hallinnonalamme toiminta on yhteiskunnallisesti vaikuttavaa.

Tehtävämme on kuunnella ja tuntea asiakkaamme, joita ovat kansalaiset ja elinkeinoelämä. Kyky hyödyntää tietoa päätöksenteon pohjana on strategisesti keskeinen osa osaamistamme. Tiedon hyödyntämisen edellytyksenä on ymmärrys kontekstista, mikä syntyy vuorovaikutuksessa yhteiskunnan toimijoiden kanssa.

Ministeriö on asettanut hallinnonalalle seuraavat yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet:

- Suomi on edelläkävijä kohti hiiletöntä liikennettä ja viestintää

- Verkot ja palvelut helpottavat arkea ja edistävät elinkeinonharjoittamista

- Uudet toimintamallit ja innovaatiot vauhdittavat hyvinvointia ja kilpailukykyä

Hallinnonalan virastot edistävät näitä tavoitteita ministeriön osoittamien strategisten linjausten mukaisesti. Virastoille asetetaan lisäksi tulostavoitteet ja erityistehtäväyhtiöille laaditaan omistajastrategiat.

Konsernistrategiassa nostetaan esiin laadukkaan johtamisen merkitys asiantuntijaorganisaatiossa. Asiantuntijatyö on entistä enemmän verkostomaista yhteistyötä poikki hallinnonalojen.