Komission julkinen kuuleminen tulevaisuuden viestintäinfrasta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 24.2.2023 12.30 | Julkaistu suomeksi 22.3.2023 klo 17.12
Tiedote
Tietoliikennemasto ja väylät Parikkalassa (Kuva: Markus Pentikäinen, Keksi / LVM)
Tietoliikennemasto ja väylät Parikkalassa (Kuva: Markus Pentikäinen, Keksi / LVM)

Komissio on aloittanut julkisen kuulemisen tulevaisuuden viestintäinfrastruktuurista ja sen rakentamisesta. Kuulemisen tavoitteena on kerätä näkemyksiä viestintäsektorin ja -infran tulevaisuuden kehityksestä. Kyselyn avulla selvitetään mahdollista tarvetta järjestelmälle, jossa viestintäverkkoja hyödyntävien toimijoiden, kuten erilaisten sisällöntuottajien, tulisi osallistua verkkojen rahoittamiseen.

Kuulemisen avulla komissio pyytää näkemyksiä siitä, miten varmistettaisiin kaikkien osapuolten osallistuminen viestintäinfran vaatimiin investointeihin. Lisäksi kuuleminen sisältää kysymyksiä teknologioiden ja markkinoiden kehityksestä, kuluttajan oikeuksien turvaamisesta sekä sisämarkkinoiden esteistä.

Mitä seuraavaksi?

Julkinen kuuleminen tulevaisuuden viestintäinfrasta on avoinna 19. toukokuuta 2023 asti. Kysely on englanniksi, ja siihen voi vastata englanniksi, ranskaksi tai saksaksi. Euroopan komission tavoitteena on antaa kesällä johtopäätökset kuulemisesta.

Lisätietoja:

kehityspäällikkö Laura Vilkkonen, p. 040 500 0817, [email protected]