Kolme hyvää syytä lausua digikompassiluonnoksesta – 13.5. mennessä!

Julkaisuajankohta 6.5.2022 10.50
Kolumni
Aino Sipari [Kuva: LVM]

Digikompassi on luonnos – nyt on oiva hetki vaikuttaa

Digikompassiluonnos saatiin valmiiksi tavoiteajassa ja saateltiin lausunnoille ministeri Harakan tiedotustilaisuuden voimin 31.3.2022. Nyt on se hetki, kun voit vaikuttaa ja tehdä konkreettisia ehdotuksia koko digikompassista. Lausuntokierroksella oleva digikompassi on luonnos. Se on tarpeeksi kattava, jotta sen sisältöä voidaan tarkastella ja punnita ja toisaalta riittävän rosoinen, jotta kommentoinnille jää tilaa.

Monesti lausuntokierroksen ajatellaan tekevän viimeisen silauksen – kompassin kohdalla on toisin! Lausuntopalautteen jälkeen kehitämme kompassia kohti lopullista versiota, josta saa vielä myöhemmin antaa palautetta. Nyt on aito paikka vaikuttaa strategisista tavoitteista aina konkreettisiin toimenpiteisiin. Puuttuuko jotain kansallisesti tärkeää? Miten mittaamme edistystämme kohti tavoitteita määrätietoisesti ja yhdessä, kuten kompassin visiossa sanotaan?

Digikehitys vaikuttaa koko yhteiskuntaan – sinunkin arkeesi

Kompassissa on asetettu tavoitteeksi esimerkiksi elämäntapahtumiin liittyvien palveluiden parantaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että digitaaliset julkiset palvelut ovat sujuvasti ja ennakoivasti saatavillasi esimerkiksi muuttaessasi toiselle paikkakunnalle opiskelemaan tai lapsesi syntyessä. Digikompassin kunnianhimoinen tavoite on toteuttaa kaikkiaan 40 tällaista arkea parantavaa kokonaisuutta. Yritysten elämänkaareen liittyvät palvelut ovat myös tavoitteissa. Digikompassin liitteessä on konkreettisia toimenpiteitä – puuttuuko sieltä jotain oleellista?

Digitaalinen kompassi linjaa strategisia suuntaviivoja erityisesti julkisen sektorin näkökulmasta ja roolista. Julkinen sektori ei kuitenkaan yksin saa pidettyä Suomen digikehitystä huipulla. Se on monessa tavoitteessa mahdollistajan ja toimintaympäristön kehittäjän roolissa. Millaisessa toimintaympäristössä sinä haluat elää ja yrittää?

Digiarki ja yhteiskuntaan osallistuminen on erilaisissa elämäntilanteissa erilaista. Miltä digikompassi näyttää saavutettavan ja esteettömän palvelun näkökulmasta esimerkiksi ikääntyneille tai näkö- tai kuulovammaisille? Miten digitaitoja pääsee kehittämään työttömyyden aikana? Löytyykö pk-yrityksillä keinoja lähteä kehittämään digitalisaatioon ja datatalouteen liittyvää liiketoimintaa?

Kompassissa ratkotaan globaaleja haasteita – ilmastonmuutoksesta reiluun datatalouteen ja digisivistykseen

Digikompassi linjaa tulevien vuosien suuntaviivat. Kompassissa ovat asiat, joissa Suomi menestyy ja tekee aloitteita ratkaisujen luomiseksi kansainvälisillä kentillä ja EU:ssa. Vanhoilla toimintamalleilla emme menesty, kun meillä on suuria haasteita ilmastomuutoksesta kyberturvallisuuteen ratkottavana.

Digitalisaatio kuluttaa energiaa, mutta se on myös innovaatioiden lähde kohti ilmastoystävällisempää yhteiskuntaa. Hiilijalanjälki kertoo tuotteen tai palvelun ilmastokuorman. Haluatko olla mukana luomassa hiilikädenjälkeä, joka kertoo kuluttajille, miten paljon tuote voi säästää luonnonvaroja ja ilmastoa? Tieto ohjaa toimintaa ilmastoystävällisempään suuntaan. Kompassissa vihreää siirtymää on tarkasteltu oppimisen, viestintäverkon ja laskennan lisäksi myös julkisten hankintojen näkökulmasta. Onko tämä tarpeeksi? Puuttuuko jotain oleellista?

Digitaalisissa ympäristöissä toimimme eri tavalla kuin kasvotusten. Miten luottamus ja arvostus rakentuvat uusissa vuorovaikutuksen ja työskentelyn kanavissa ja alustoilla? Onko digisivistys sinulle jo tuttu termi? Empatia, tieto, kulttuurinen ymmärrys ja toiminta digikanavissa – miten konkreettisesti tuomme luottamusyhteiskunnan vahvuudet verkkoon?

Ja lopuksi kysymys digin ja datan mittareita tunteville ja kehittäville: mitkä ovat tärkeimmät mittarit, kuten selvitykset, aikasarjat ja datat, joilla seuraamme yhteistä matkaa kohti tavoitteita? Käy antamassa panoksesi lausuntopalvelussa!

Digitoimisto kiittää!

Aino Sipari

Kirjoittaja on erityisasiantuntija liikenne- ja viestintäministeriön tietoliiketoimintayksikössä.

2022 Blogit Blogit 2022 LVM