Koillisväylän tietoliikennekaapelille kansainvälistä kannatusta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 25.11.2016 10.02 | Julkaistu suomeksi 25.11.2016 klo 10.08
Uutinen
Maapallo (Kuva: LVM)
Maapallo (Kuva: LVM)

Koillisväylän kautta kulkeva Euroopan ja Aasian välinen tietoliikennekaapeli olisi poliittisesti ja teknisesti mahdollista toteuttaa, toteaa Paavo Lipposen ja Reijo Sventon liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille luovuttama selvitys.

Toteutuessaan kaapeli nopeuttaisi merkittävästi Euroopan ja Aasian välistä tietoliikennettä ja vastaisi kasvavaan kapasiteettitarpeeseen. Hankkeesta olisi myös kansantaloudellista hyötyä Euroopalle, Venäjälle ja Aasialle.

Selvityksessä esiin tulleet haasteet liittyivät muun muassa tietoturvaan ja hankkeen rahoitukseen. Tietoliikenteestä vastaavan yhtiön tulisi olla neutraali toimija, joka pystyisi huolehtimaan myös yksityisyydensuojasta.

Tietoliikennekaapelin merenalainen osuus koostuisi noin 10 500 kilometrin pituisesta yhteydestä Japanista ja Kiinasta Norjan Kirkkoniemeen ja Venäjälle, Kuolan niemimaalle. Hankkeen arvioidaan vievän toteutuakseen useiden vuosien ajan.