Kognitiivisten radiojärjestelmien koetoiminta mahdolliseksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2009 12.25 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 11.55
Tiedote

Kognitiivisten radiojärjestelmien koetoiminta voidaan aloittaa ensi vuoden alussa. Valtioneuvoston uuden taajuussuunnitelman mukaan järjestelmät saavat käyttää taajuusaluetta 470-790 MHz siten, etteivät ne aiheuta häiriötä muulle radioliikenteelle.

Kognitiivinen radio on nimitys teknologioille, jotka pyrkivät valitsemaan toimintataajuutensa taajuusympäristöään havainnoiden ja sitä kohtuuttomasti häiritsemättä.

Se etsii itselleen vapaan kanavan, pystyy mukauttamaan käyttämänsä kaistanleveyden käytettävissä olevaan kanavaan sekä huomaa jos joku muu, erityisesti taajuuskaistan ensisijainen käyttäjä, tarvitsee samaa taajuusaluetta.

Tällä tavoin kognitiiviset radioverkot pystyvät joustavasti ja tehokkaasti hyödyntämään niitä taajuuksia, jotka eivät ole tietyllä hetkellä, tietyssä paikassa muiden radioverkkojen käytössä.

Kognitiivisten radioverkkojen arvioidaan tehostavan taajuuksien kokonaiskäyttöä, koska monien taajuusalueiden kuormitus on hetkellisesti ja paikallisesti melko vähäistä. Lisäksi niiden arvioidaan tuovan mukanaan lukuisia uusia radiolaitteiden ja -verkkojen käyttösovelluksia.


Lisätietoja:
viestintäverkkoyksikön päällikkö Juhapekka Ristola, puh. (09) 160 28348 tai 0400 788 530
neuvotteleva virkamies Maaret Suomi, puh. (09) 160 28150 tai 040 700 5620

Suvi Lindén