Kiuru tyytyväinen pilvipalvelulaboratorion saamaan rahoitukseen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.10.2012 16.55
Tiedote

Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru on tyytyväinen ICT-hankkeisiin lisäbudjetissa osoitettaviin määrärahoihin. Rahoitusta ovat saamassa Kiurun ajama pilvipalvelujen kehittämis- ja testauslaboratorio sekä virtuaalinen ICT-tutkimusverkosto.

"Olen iloinen siitä, että jo helmikuussa 2012 Viestintäfoorumissa esille ottamani rahoitus pilvipalvelujen luonnin laboratorion (FORGE) ja virtuaalisen ICT-tutkimusverkoston käynnistämiseen on nyt toteutumassa", Kiuru toteaa.

"Hankkeet liittyvät tavoitteeseen luoda Suomesta ympäristö, joka rohkaisee erityisesti uusia, pieniä yrityksiä kehittämään ja kokeilemaan uusia sähköisiä palveluita ja niiden yhteentoimivuutta. Sähköisistä palveluista voidaan jatkossa kehittää muun muassa uusia viestituotteita, ja niiden merkitys Suomen taloudelliselle kasvulle ja hyvinvoinnille tulee olemaan merkittävä", Kiuru kuvaa.

Hallitus on sopinut 15. lokakuuta valtion meno- ja tuloarvioiden tarkennuksista sekä lisäpanostuksista lähinnä tieto- ja viestintätekniselle alalle. Lisäpanostusten yhteissumma on lähes 13 milj. euroa. Summasta 4,1 miljoonaa kohdistuu pilvipalveluiden kehittämis- ja testauslaboratorion perustamiseen ja 0,5 miljoonaa virtuaaliseen ICT-tutkimusverkostoon.

Nämä hankkeet ovat osa viestintäpolitiikan älystrategiaa, KIDE-ohjelmaa. Liikenne- ja viestintäministeriö koordinoi hallitusohjelman mukaista käynnissä olevaa ministeriöiden älystrategioiden valmistelutyötä.

Lisätietoja
erityisavustaja Kalervo Haverinen, 050 331 6914

Krista Kiuru