Kellot talviaikaan ensi sunnuntaina 27. lokakuuta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 24.10.2019 16.20
Tiedote
Siirtyminen talviaikaan 27.10.2019 (Kuva: LVM)
Siirtyminen talviaikaan 27.10.2019 (Kuva: LVM)

Kesäaika päättyy ja talvi- eli normaaliaikaan palataan lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Kelloja siirretään tunti taaksepäin ensi sunnuntaina 27. lokakuuta aamuyöllä klo 4.00.

Kelloja siirretään kaikissa EU:n jäsenmaissa samoina päivinä ja samalla kellonlyömällä. Samanaikaisuus on tärkeää muun muassa kansainvälisen juna- ja lentoliikenteen vuoksi. Päivät ovat aina maaliskuun ja lokakuun viimeinen sunnuntai. Sunnuntain aamuyö on valittu siirtymisen ajankohdaksi siksi, että liikenne on vähäisintä ja kellojen siirtely aiheuttaa silloin vähiten haittaa.

Kesä- ja talviajan käyttö on yhtenäinen käytäntö Euroopan unionissa.

Suomessa on noudatettu kesä- ja normaaliaikaa pysyvästi vuodesta 1981 lähtien. Muut Pohjoismaat ottivat kesäajan käyttöön jo vuotta aikaisemmin.  Suomi siirtyi Euroopan maista viimeisenä pysyvään kesäaikajärjestelyyn.

Kesäaikaa kokeiltiin Suomessa jo aikaisemmin, toisen maailmansodan aikaan vuonna 1942. Kokeilu jäi yksivuotiseksi.

Euroopan komissio on ehdottanut kesäajasta luopumista

Euroopan komissio on ehdottanut kesäajasta luopumista. Komissio ehdottaa, että kellonajan siirrosta luovuttaisiin EU:ssa yhtenäisesti.

Euroopan parlamentti äänesti komission ehdotuksesta jo keväällä 2019 ja esitti voimaantuloa 2021 alkaen. Suomi on tehnyt töitä kellonajan siirtelystä luopumiseksi koko puheenjohtajakauden ajan. Kansallisesti Suomi ei voi päättää kellojen siirtelystä luopumisesta, vaan asiasta on päätettävä EU:ssa.

Jos direktiivi hyväksytään, se tapahtuu Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston yhteispäätöksin. Vasta tämän jälkeen se saatetaan kansallisesti voimaan kussakin EU-jäsenvaltiossa.

Suomalaisten näkemyksiä kellojen siirtelyyn on selvitetty muun muassa galluptutkimuksella ja oikeusministeriön Otakantaa-palvelussa järjestetyllä kansalaiskyselyllä. Suurin osa selvityksiin vastanneista kannattaa kellojen siirtelystä luopumista. Vastauksissa kesä- ja talviaikaa on kannatettu tasaisesti.

Eduskunta päättää lopulta mikä aika valitaan pysyvästi käyttöön, jos kellojen siirtelystä luovutaan EU:ssa. Asiasta säädetään lailla ja päätös tehdään lain säätämisen yhteydessä.

Lisätietoja:

Maria Rautavirta, yksikön johtaja, p. 040 718 5975