Kellonajan siirrosta kysytään myös yhteiskunnan eri toimijoilta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 24.10.2018 11.54
Uutinen
Kontteja satamassa (Kuva: Shutterstock)
Kontteja satamassa (Kuva: Shutterstock)

Kellonaikojen siirtelyn lopettamisesta halutaan saada näkemyksiä kansalaisten lisäksi myös yhteiskunnan eri toimijoilta: elinkeinoelämältä, järjestöiltä ja muilta sidosryhmiltä. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lähettämään lausunnot viimeistään 7. marraskuuta 2018.

Lausuntopyynnössä pyydetään toimijoita kertomaan, millaisia vaikutuksia kellonajan siirron lopettamisella ja pysyvän ajan valinnalla on niiden toiminnalle tai toimialalle. Lisäksi pyydetään näkemystä muun muassa siitä, onko muiden EU-maiden pysyvän ajan valinnoilla merkitystä niiden toiminnalle.

Lausuntokierroksella saatuja vastauksia hyödynnetään Suomen kannan valmistelussa. Jos direktiivi hyväksytään EU:ssa, lopullisesti pysyvästä ajasta päätettäisiin asiaa koskevan lain hyväksymisen yhteydessä eduskunnassa. Direktiivin saattaminen kansallisesti voimaan edellyttää kuitenkin sitä, että Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät sen yhteispäätöksin.

Euroopan komissio antoi 12. syyskuuta 2018 ehdotuksensa vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luopumiseksi.