Käytettyinä maahantuoduilta autoilta ei enää vaadita kuntotarkastusta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 5.10.2007 10.32
Tiedote
Suomeen ETA-maista käytettyinä tuoduilta autoilta ja perävaunuilta ei enää vaadita kuntotarkastusta, jos ajoneuvon määräaikaiskatsastus on voimassa. Liikenne- ja viestintäministeriö on ilmoittanut kantansa Ajoneuvohallintokeskuksen kautta katsastustoimipaikoille.

ETA-maista Suomeen käytettyinä tuoduille autoille on tähän asti tehty kuntotarkastus rekisteröintikatsastuksen yhteydessä, vaikka auton määräaikaiskatsastus olisi voimassa. Kuntotarkastuksessa on selvitetty mm. ajoneuvon liikennekelpoisuus sekä pakokaasupäästöjen määrä.

Kuntotarkastusta ei jatkossa vaadita myöskään niiltä ETA-alueelta käytettyinä maahantuoduilta uudehkoilta autoilta, joita ei ole Suomen säännösten mukaan vielä tarvinnut määräaikaiskatsastaa. Yksityiskäytössä olevien henkilöautojen osalta tämä tarkoittaa alle kolme vuotta vanhoja autoja.

Käytettyinä maahantuoduilta autoilta vaaditaan jatkossakin rekisteröintikatsastus ennen kuin ajoneuvo rekisteröidään ja otetaan käyttöön Suomessa. Rekisteröintikatsastuksessa ajoneuvo tunnistetaan ja sen tiedot tallennetaan rekisteriin. Samalla tarkastetaan, että ajoneuvon rakenne, varusteet, mitat ja massat vastaavat säännöksiä.

Suomi on saanut kesäkuussa EY:n komissiolta virallisen huomautuksen kuntotarkastuksen vaatimisesta. Vastaavanlainen käytäntö on osassa EU-maita.

EY-tuomioistuin antoi syyskuussa Hollannille tuomion vastaavan kuntotarkastuksen vaatimisesta. Tuomioistuin katsoi, että Hollanti ei ole noudattanut tavaran vapaan liikkumisen säännösten mukaisia velvoitteita.
Sen sijaan auton tunnistamista koskevan tarkastuksen osalta tuomioistuin hylkäsi kanteen.

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee parhaillaan asian vaatimia muutoksia ajoneuvojen hyväksynnästä annettuun asetukseen.


Lisätietoja:
liikenneneuvos Kari Saari, puh. (09) 160 28557 tai 050 558 7461
liikenneturvallisuusyksikön päällikkö Matti Roine, puh. (09) 160 28568 tai 040 823 2109