Katetulle pysäköinnille tulossa oma liikennemerkki

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 18.12.2008 13.49
Tiedote

Katetun pysäköinnin opastusmerkki eli niin sanottu "hattu-P" otetaan käyttöön Suomessa vuoden 2009 alusta.

Uutta liikennemerkkiä on kokeiltu Jyväskylässä vuodesta 2006 lähtien. Vastaava opastusmerkki on käytössä myös muualla Euroopassa.

Valtioneuvosto päätti tieliikenneasetuksen muutoksesta 18. joulukuuta.

Samassa yhteydessä päätettiin mahdollistaa nopeusrajoitusmerkin sijoittaminen vain ajokaistojen yläpuolelle ajokaistakohtaisena.

Lisäksi yhdenmukaistetaan pysäköintilaitosten pysäköintitilatiedoista kertovia vaihtuvia opasteita. Asetuksen vaatimuksesta poikkeavia opasteita saa kuitenkin käyttää vuoden 2013 loppuun saakka.

Lisätietoja

yli-insinööri Jussi Salminen, puh. (09) 160 28561 tai 040 512 6897