Kansliapäällikkö Pursiainen: Teleyritysten hinnoittelua seurataan, lankapuhelimen korvaaville palveluille ehtoja

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 14.12.2007 9.30
Tiedote
Teleyritysten omaehtoiset toimet yhdessä yleispalvelu- ja toimilupasäännösten kera ovat avainasemassa telepalveluiden palvelutason ja kohtuullisten hintojen varmistamiseksi koko maassa. Uusia lainsäädäntömuutoksiakin voidaan tarvita. Lankapuhelinpalveluita korvaavien palvelujen tulisi olla laadukkaita ja täyttää useita ehtoja.

Näin ehdottaa liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen. Hän selvitti viestintäministeri Suvi Lindénin pyynnöstä, millaisia vaikutuksia kiinteän puhelinverkon maksukehityksellä on puhelin- ja laajakaistapalvelujen saatavuuteen ja kansalaisten peruspalvelujen turvaamiseen.

Kansliapäällikkö Pursiainen luovutti selvityksensä viestintäministeri Lindénille 14. joulukuuta.

Viestinnän peruspalvelut taataan kaikille

Pursiainen muistuttaa, että viestintäpolitiikan kantavana ajatuksena on rohkaista uusien palvelujen tarjontaa, mutta samalla on huolehdittava viestinnän peruspalvelujen saannista kaikkialla maassa. Viestintäpolitiikassa tulee varautua siihen, että lankapuhelinpalveluiden hinnat nousevat edelleen tuntuvasti tai nämä palvelut voidaan jopa kokonaan lopettaa joiltakin asiakkailta.

Ministeri Lindén pitää lankapuhelinpalveluiden korvautumista osittain tai kokonaan kehittyneimmillä mobiilipalveluilla sinänsä myönteisenä asiana.
- Olen kuitenkin halunnut varmistua siitä, että tämä muutos ei missään tapauksessa heikennä kansalaisten palvelutasoa tai vaaranna arjen turvallisuutta, toteaa ministeri Lindén.

Ennen kuin lankapuhelinpalvelun tarjonta yhdellekään asiakkaalle lopetetaan, hänelle tulee tarjota korvaavia matkapuhelin- ja laajakaistapalveluita. Pursiaisen selvityksessä on esitetty 12 ehtoa, jotka korvaavien palvelujen on täytettävä. Nämä ehdot koskevat mm. sisätilapeittoa, päätelaitteen ja verkon sähkönsaantia, hätäpuheluita, erityisryhmien tarpeita, hyvityksiä ja laajakaistan nopeutta.

Hinnoittelusta ja yleispalvelusääntelyn vaikutuksista selvitykset

Pursiainen ehdottaa, että Viestintävirasto seuraa yleispalveluvelvollisten teleyritysten hinnoittelua ja sääntelee tarvittaessa näiden vähittäishintoja. Näin varmistetaan kohtuulliset hinnat.

Pursiainen ehdottaa myös, että Viestintävirasto arvioi yleispalvelusääntelyn vaikutuksia palvelujen saatavuuteen, käytettävyyteen ja hintaan 29.2.2008 mennessä.

Palvelutason varmistamiseksi liikenne- ja viestintäministeriö arvioi 30.4.2008 mennessä telepalveluiden palvelutasoa ja hinnoittelua Viestintäviraston selvityksen ja teleyritysten suunnitelmien ja sitoumusten perusteella. Tällöin päätetään, mitä muutoksia teleyritysten toimilupiin, lakiin tai muihin normeihin vielä tarvitaan palvelutason varmistamiseksi.

Ministeri Lindén pitää kansliapäällikkö Pursiaisen laatimaa selvitystä ja sen ehdotuksia varsin hyvinä.
- Mikäli Viestintäviraston selvityksen pohjalta voidaan todeta ehdotukset riittäviksi ja teleyrityksen sitoutuvat ehdotuksiin, lainsäädäntömuutoksia ei tarvita. Jos näin ei tapahdu, niin tulen esittämään muutoksia toimilupiin ja lainsäädäntöön telepalveluiden laadun ja saatavuuden varmistamiseksi, toteaa ministeri Lindén.


Teleyritykset voivat tarjota yleispalvelua jatkossa muunkin kuin lankapuhelinverkon välityksellä. Tämä viestintämarkkinalain muutos tuli voimaan kuluvan vuoden helmikuussa. Muutos tehtiin, koska matkapuhelimesta on selvästi tullut kansanpuhelin; yli 96 prosentilla kotitalouksista on yksi tai useampi matkapuhelin. Lankapuhelimia on enää alle 40 prosentissa kodeista, ja suunta on laskeva.


Lisätietoja:
Kansliapäällikkö Harri Pursiainen, puh. (09) 160 28389, 0500 787 742
Viestintäministerin erityisavustaja Aleksi Randell, puh. (09) 160 28324, 0400 500 822