Kansliapäällikkö Korpela: Itämeren alueen maiden liikenneturvallisuus PM:n kehittämiskohteeksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 17.9.2004 14.43
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Juhani Korpela pitää Baltian maiden ja Venäjän liikenneturvallisuutta tärkeänä kansainvälisenä kehittämiskohteena.

Korpela käsitteli liikenneturvallisuuden kehittämistä Pietarissa pidettävässä kaksipäiväisessä, tänään päättyvässä liikenneturvallisuuskonferenssissa. Konferenssiin osallistuu 150 liikenteen asiantuntijaa Itämeren alueen maista. Pietarin asiantuntijatapaaminen on järjestetty Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoituksella.

Yhteistyötä Itämeren maiden kesken on jatkettava ja tehostettava, jotta kokemuksia ja ideoita liikenneturvallisuuden parantamisesta voitaisiin välittää eri osapuolille. Tärkeää on myös se, että Pohjoismaiden ministerineuvosto (PM) jatkaa tukeaan työlle, Korpela totesi. Tieliikenteen turvattomuus nähdään kaikissa Itämeren alueen maissa vakavana yhteiskunnallisena ongelmana.

Konferenssin päätöstilaisuudessa Itämeren alueen maat ja Venäjä kutsuttiin Pohjoismaiden ministerineuvoston seuraavaan liikenneturvallisuusseminaariin, joka pidetään helmikuussa Tukholmassa. Seminaarissa on tarkoitus sopia yhteistyön jatkosta.

- Liikenneonnettomuuksien ja niiden taustalla olevien onnettomuusriskien määrään vaikuttavat yhteiskunnissa hyvin monet eri tekijät. Turvallisen liikkumisen edellytyksenä on riittävän hyvä autokanta, kunnolliset liikenneympäristöt ja tiestö eri tarpeisiin, hyvä liikenteen säätely, hallinta, ohjaus ja valvonta sekä vastuullinen liikennekäyttäytyminen, Korpela summasi.

Korpela painottikin keskusteluissa asennekasvatuksen ja liikennevalistuksen merkitystä liikenneturvallisuuden parantamisessa. Liikennevalistusta ei kuitenkaan ole organisoitu millään tavoin Venäjällä eikä Baltian maissa.

Esimerkkinä valistustyön järjestämisestä Korpela esitteli Suomen Liikenneturvan toimintaa.

- Turvallisuustyöhön on kytkettävä mukaan yhteiskunnan eri sektorit ja myös järjestöt, joilla on paljon annettavaa turvallisuustyölle muun muassa koulutuksessa, valistuksessa ja tällä hetkellä vahvasti tarvittavassa turvalaitteiden käytön edistämisessä. Esimerkiksi Venäjällä turvavöiden käyttö on varsin harvinaista, Korpela huomautti.


Lisätietoja

kansliapäällikkö Juhani Korpela, puh. (09) 160 28322
liikenneneuvos Matti Roine, puh. 040 823 2109