Kansallisen uutistoimistotoiminnan tukemiseen ehdot

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 20.9.2018 13.53
Uutinen
Lapsi ja iPad (Kuva: LVM/Shutterstock)
Lapsi ja iPad (Kuva: LVM/Shutterstock)

Valtioneuvosto antoi asetuksen kansallisen uutistoimistotoiminnan tukemisesta 20.9.2018. Asetuksella säädetään valtionavustuksen myöntämisen edellytyksistä kansallisen uutistoimistotoiminnan tukemiseksi.

Kyseessä on määräaikainen tuki, jolla pyritään varmistamaan yhteiskunnallisesti tärkeän ympärivuorokautisen uutispalvelun saatavuus ja tuetaan kansallisen uutistoimistotoiminnan uudistumista. Kansallisen uutistoimistotoiminnan tukemisella pyritään samalla tukemaan yleisesti suomalaista mediakenttää.

Asetuksella säädetään valtionavustuksen myöntämisen ehdoista ja julkisen palveluvelvoitteen asettamisesta valtionavustuksen saajalle.

Ehtona valtion myöntämälle avustukselle on suunnitelma kansallisen uutistoimistotoiminnan talouden vakauttamisesta sekä esitys toiminnan kehittämisestä.

Vuoden 2018 ensimmäisessä lisätalousarviossa uutistoimistotoiminnan tuelle varattiin 1,5 miljoonan euron määräraha. Valtioneuvosto hyväksyi heinäkuussa 2018 periaatepäätöksen mediapoliittisesta ohjelmasta. Siinä mainitaan yhtenä toimenpiteenä kansallisen uutistoimiston tukeminen.