Internationella sjöfartsorganisationens generalsekreterare besöker Finland

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 27.2.2024 8.30
Pressmeddelande
Arsenio Domínguez
Generalsekreteraren för Internationella sjöfartsorganisationen IMO Arsenio Domínguez. (Bild: IMO)

Generalsekreteraren för Internationella sjöfartsorganisationen IMO, Arsenio Antonio Domínguez Velasco, besöker Finland 27.2–2.3.2024. Under sitt besök ska Domínguez träffa bland annat statsminister Petteri Orpo, kommunikationsministeriets kanslichef Minna Kivimäki och generaldirektören för Transport- och kommunikationsverket Jarkko Saarimäki.

Generalsekreteraren för Internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime Organization, IMO) Arsenio Domínguez träffar statsminister Petteri Orpo onsdagen den 28 februari. Panamanska Domínguez inledde sitt uppdrag i ledningen för IMO:s sekretariat den 1 januari 2024. 

På onsdagen ska Domínguez tillsammans med kommunikationsministeriets kanslichef Minna Kivimäki också träffa tjänstemän som arbetar med sjöfart och marina frågor i Finland. Diskussionerna kommer bland annat att handla om situationen i Röda havet och dess konsekvenser för den internationella sjöfarten, den så kallade skuggflottans tillväxt på världshaven samt beaktandet av isförstärkta fartyg i IMO:s förhandlingar om åtgärder för att minska fartygs växthusgasutsläpp. 

Domínguez kommer att träffa medlemmar i riksdagens kommunikationsutskott för att diskutera samma frågor. 

Under sitt besök ska Domínguez bekanta sig med finländsk kompetens inom sjöfartsbranschen, träffa representanter för rederier och andra företag inom Finlands havskluster samt tala med diplomater som representerar medlemsländerna i IMO:s råd i Finland och forskare och experter inom branschen. Torsdagen den 29 februari reser han till Uleåborg och bekantar sig vid Uleåborgs universitet med bland annat utvecklingen av nya på koldioxidfria bränslen drivna fartygsmotorer. Utvecklingen sker med hjälp av modellbaserad systemplanering.

Finland är medlem i IMO:s råd

IMO (International Maritime Organization) har en central roll i fråga om utvecklingen av internationella sjöfartsregler. Organisationen har 175 medlemsländer och dess råd, som består av 40 medlemsländer, styr på ett övergripande sätt organisationens arbete under tiden mellan generalkonferenserna.

Finland har varit medlem i IMO sedan 1959. I december 2023 valdes Finland till medlem i IMO:s råd för perioden 2024–2025.

Mer information:

kommunikationsministeriet:
Eero Hokkanen, ställföreträdare för Finlands ständiga representant vid IMO, konsultativ tjänsteman, tfn 050 476 0401, [email protected], X @eerohokkanen

Transport och kommunikationsverket:
Anita Mäkinen, ställföreträdare för Finlands ständiga representant vid IMO, ledande sakkunnig, tfn 040 162 4592, [email protected], X @AnitaMakinen