Kansainvälisen majakkaliiton asemaa aiotaan vahvistaa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 24.9.2021 11.39 | Julkaistu suomeksi 13.10.2021 klo 15.49
Tiedote
Poijuviitta ja tutkamerkkejä Pellingin edustalla Etelä-Suomen talviväylällä (Kuva: Väylävirasto)
Poijuviitta ja tutkamerkkejä Pellingin edustalla Etelä-Suomen talviväylällä (Kuva: Väylävirasto)

Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt säädöshankkeen, jonka tavoitteena on hyväksyä ja saattaa kansallisesti voimaan kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön perustamisesta tehty yleissopimus.

Kansainvälinen majakkaliitto (IALA, International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) päätti yleiskokouksessaan toukokuussa 2014, että sen status tulisi muuttaa viralliseksi kansainväliseksi järjestöksi. Majakkaliitto on perustellut kansainvälisen järjestön asemaa muun muassa sillä, että se vahvistaisi sen asettamien suositusten painoarvoa.

Kansainvälinen majakkaliitto, joka tunnetaan Suomessa jo myös kansainvälisenä merenkulun turva-laitejärjestönä, julkaisee merenkulun turvalaitteita koskevia suosituksia, ohjeistuksia ja käsikirjoja. Niiden tavoitteena on yhtenäistää merenkulun turvalaitteita kansainvälisesti. Kansainvälinen majakkaliitto julkaisee esimerkiksi merenkulun viitoitusjärjestelmään liittyviä suosituksia ja ohjeita. Kansainvälisen järjestön status lisäisi järjestön painoarvoa. Suomi pitää tärkeänä jäsenyyttään liitossa, sillä silloin on mahdollista vaikuttaa liiton antamien suositusten ja ohjeiden valmisteluun.

Sopimusteksti hyväksyttiin diplomaattikonferenssissa Kuala Lumpurissa helmikuussa 2020 ja se allekirjoitettiin Pariisissa kesäkuussa 2021. Muutos ranskalaisesta yksityisoikeudellisesta yhdistyksestä kansainväliseksi järjestöksi edellyttää valtiosopimusta, jonka valtiot ratifioivat omien kansallisten menettelyjensä mukaisesti.

Kansainvälinen majakkaliitto on perustettu vuonna 1957. Suomi on ollut liiton jäsenenä vuodesta 1959 ja Väylävirasto toimii Suomen pääedustajana.

Mitä seuraavaksi?

Lakiluonnos kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle keväällä 2022. Yleissopimus kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestöstä tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona kolmaskymmenes ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja on talletettu.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Heidi Mäntylä, p. 0295 342 073, heidi.mantyla(at)gov.fi, Twitter @heidimantylae