Kansainvälisen lentoliikenteen päästöjen hyvitysjärjestelmästä ratkaisu

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 6.10.2016 20.20
Tiedote

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAOn yleiskokouksessa on päätetty tänään 6.10. kansainvälisen lentoliikenteen päästöjen hyvitysjärjestelmän (Global Market-Based Measure, GMBM) käyttöönotosta. Päätös on historiallinen, sillä koskaan aikaisemmin kokonainen elinkeinoelämän sektori ei ole tehnyt globaalia ratkaisua päästöjensä sääntelystä markkinaehtoisen järjestelmän kautta.

- ICAOn päätös on merkittävä askel kasvihuonekaasupäästöjen maailmanlaajuisessa vähentämisessä ja ilmastonmuutoksen hillinnässä. Hyväksytty malli mahdollistaa lentoliikenteen hiilineutraalin kasvun eikä vääristä lentoliikenteelle tyypillistä globaalia kilpailua. Kansainvälinen lentoliikenne on voimakkaasti kasvava ala ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi kaikkien sektoreiden on tehtävä osuutensa, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Nyt hyväksytyssä järjestelmässä lentoyhtiöt hyvittävät kansainvälisen lentoliikenteen päästöjen kasvun ostamalla pääosin muilta sektoreilta päästövähennysyksiköitä. Yksiköitä myyvät kasvihuonekaasupäästöjä vähentävät hankkeet.

Päästöjen vähennykseen lentoliikenteessä pyritään ensisijaisesti teknologisen kehityksen, operationaalisten parannusten ja edistyneiden biopolttoaineiden hyödyntämisen kautta. Näillä keinoilla ei kuitenkaan lähitulevaisuudessa saavuteta hiilineutraalin kasvun tavoitetta, minkä vuoksi hyvitysjärjestelmä on välttämätön.

ICAO on jo aiemmin asettanut tavoitteekseen kansainvälisen lentoliikenteen päästöjen pysäyttämisen vuoden 2020 tasolle. Pitkän aikavälin tavoitteena on päästöjen puolittaminen vuoteen 2050 mennessä vuoden 2005 tasosta.

Reittipohjainen järjestelmä takaa lentoyhtiöiden yhdenvertaisen kohtelun

ICAOn hyväksymässä järjestelmässä päästöt ja niiden kasvu lasketaan järjestelmään kuuluvien valtioiden välisiltä reiteiltä. Järjestelmässä kaikkien lentoyhtiöiden, jotka lentävät järjestelmään kuuluvien valtioiden välisiä reittejä, tulee hyvittää päästöjen kasvu.

Hyvitysjärjestelmään on tarkoitus siirtyä vaiheittain. Vuosina 2021-2023 käynnistyy niin sanottu pilottivaihe, jossa valtiot ilmoittautuvat järjestelmään vapaaehtoisesti ja ne voivat valita päästöhyvitysvelvoitteiden laskentatavan kahdesta eri vaihtoehdosta. Yhteensä 65 valtiota, jotka vastaavat yli 84 prosentista kansainvälisestä lentoliikenteestä, ovat jo ilmoittaneet olevansa mukana hyvitysjärjestelmässä heti sen käynnistyessä.

Järjestelmän ensimmäinen vaihe toteutetaan vuosina 2024-2026, jolloin valtiot ilmoittautuvat edelleen vapaaehtoisesti, mutta velvoitteiden laskentatapa olisi kaikille sama. Toinen vaihe toteutetaan 2027-2035, jolloin järjestelmään liittyminen on pakollista kaikille paitsi järjestelmästä vapautetuille valtioille. Vapautettuja valtiota ovat eräät saarivaltiot ja niin sanotut vähiten kehittyneet valtiot sekä valtiot, joiden lentotoiminta on vähäistä.

ICAOn yleiskokoukseen 27.9.-7.10. osallistuu yhteensä 185 valtiota ja 51 kansainvälistä järjestöä. Osanottajia on yli 2000.

Lisätietoja

hallitussihteeri Janne Mänttäri, puh. +358 40 069 3544, [email protected]

Anne Berner