Kameravalvonnan lisääminen tehokkaimpia keinoja liikennekuolemien vähentämiseksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.9.2004 12.37
Tiedote
Tehostamalla laajasti liikennevalvontaa voitaisiin säästyä kymmeniltä liikennekuolemilta vuodessa. Tuloksellisin keino olisi nopeuksien kameravalvonnan lisääminen. Myös lisäämällä rattijuopumusten ja turvavöiden käytön valvontaa päästäisiin merkittäviin tuloksiin.

Liikennevalvonnan lisääminen edellyttäisi merkittävästi nykyistä enemmän resursseja ja laitteita. Niihin panostaminen olisi kuitenkin vain murto-osa onnettomuuskustannusten pienenemisen tuomasta hyödystä.

Arviot esitetään liikenne- ja viestintäministeriön, sisäasiainministeriön ja Tiehallinnon teettämässä tutkimuksessa, jossa selvitettiin erilaisten valvontakohteiden ja menetelmien mahdollisuuksia ja edellytyksiä.

Tutkimuksessa arvioitiin, millaiset liikennevalvontamäärät ja menetelmät tarvittaisiin, jos tavoitteeksi asetettaisiin liikennekuolemien vähentäminen joko 50:llä tai 25:lla vuodessa.

Esimerkiksi 25 kuolonuhrilta säästyminen edellyttäisi 13 000 tiekilometrin kiinteää automaattista kameravalvontaa, 20 liikuteltavaa laitteistoa sekä 240 henkilötyövuotta automaattiseen nopeusvalvontaan ja 25 henkilötyövuotta turvavyö- ja rattijuopumusvalvontaan. Valvontakustannukset olisivat kuitenkin vajaa kymmenesosa onnettomuuskustannusten pienenemisen tuomaan hyötyyn verrattuna.

Tutkimusta hyödynnetään liikennevalvonnan kehittämisohjelman laatimisessa. Jo nyt selvitystä on käytetty suunniteltaessa sitä, kuinka valvontaa suunnataan nykyisillä resursseilla.

Sisäasiainministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö ovat yhdessä päättäneet lisätä automaattista liikennevalvontaa nykyisestä runsaasta 800 kilometristä siten, että vuonna 2009 automaattisesti valvottuja teitä on maassamme noin 2500 kilometriä. Ensi vuonna rakennetaan yhteistyössä lisää noin 400 kilometriä automaattista valvontaa.

Liikennevalvonnan kehittäminen. Lähtökohdat, mahdollisuudet ja edellytykset. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 49/2004. Myynti Edita Oyj, puh. 0204 5005.


Lisätietoja:

yli-insinööri Juha Valtonen, liikenne- ja viestintäministeriö, puh. (09) 160 28615
tai 040 865 3690
ylikomisario Timo Ajaste, sisäasiainministeriö, puh. (09) 160 42304 tai 040 502 2697
ylikomisario Heikki Seppä, sisäasiainministeriö, puh. (09) 160 42302 tai 040 568 7112