Kaapeliyhtiöiden televisio-ohjelmistojen siirtovelvoitteeseen muutoksia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 4.10.2007 13.53
Tiedote
Kaapelitelevisioyhtiöillä on velvollisuus siirtää verkoissaan korvauksetta tiettyjä radio- ja tv-ohjelmistoja. Siirtovelvoitteeseen ehdotetaan muutoksia.

Valtioneuvosto esitti viestintämarkkinalain muuttamista 4. lokakuuta.

Siirtovelvoitteen piiriin kuuluisivat jatkossa Yleisradio Oy:n julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmistot oheis- ja lisäpalveluineen sekä 31.8.2010 saakka kaupalliset vapaasti vastaanotettavat valtakunnalliset televisio- ja radio-ohjelmistot. Maksulliset televisio-ohjelmistot eivät enää kuuluisi velvoitteen piiriin.

Jatkossa siirrettävät kanavat olisivat YLE TV1, YLE TV2, YLE FST5, YLE Extra, YLE Teema sekä radiokanavat YLE Radio 1, YLEX, YLE Radio Suomi, YLE Radio Vega, Yle Radio Peili, YLE Mondo, Saamen Radio ja YLE Radio Extrem, Ylen Klassinen ja YLE FSR+. Kaupallisista kanavista siirtovelvoitteen piiriin kuuluisivat MTV3, Nelonen, JIM, SubTV, Urheilukanava ja the Voice sekä radiokanava Radio Nova.

Lakiesitys perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin. Euroopan komission mukaan siirtovelvoite on Suomessa nykyisin liian laaja.

Jos televisiokanava ei kuulu siirtovelvoitteen piiriin, eri osapuolet voivat keskenään sopia sen näkymisestä kaapeliverkossa.

Siirtovelvoitetta koskevaa sääntelyä on jatkossakin tarkasteltava aika ajoin uudelleen muun muassa teknisen kehityksen ja EU-säännösten asettaman velvoitteen johdosta.

Lakimuutos tulisi voimaan 1.1.2008. Nykyiset siirtovelvoitesäännökset ovat voimassa kuluvan vuoden loppuun.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Kirsi Miettinen, puh. (09) 160 28570, 0400 719 629