Junaliikenteen velvoiteliikenteestä sovittu vuosille 2018-2019

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 27.6.2017 10.00
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö on tehnyt päätöksen junaliikenteen velvoiteliikenteestä ajalle 10.12.2017-14.12.2019. Velvoiteliikenne jatkuu samansisältöisenä kuin kuluvana vuonna.

Kaksivuotisella sopimuksella ministeriö haluaa varmistaa junayhteyksien jatkuvuuden. Valmistelun aikana pyydettiin lausuntoja kunnilta, maakunnilta, ELY-keskuksilta ja liikennealan toimijoilta. Velvoiteliikenteen tarjontaan tehtiin lisäyksiä vuodelle 2017, ja nykyiseen tarjontaan on oltu tyytyväisiä.

VR-Yhtymä Oy:llä (VR) on henkilöjunaliikenteen yksinoikeus. Tämän yksinoikeuden vastineeksi VR on velvoitettu ajamaan myös ns. velvoiteliikennettä, joka ei ole liiketaloudellisesti kannattavaa, mutta josta valtio ei erikseen suorita korvausta. Velvoiteliikenteestä voi koitua yksinoikeussopimuksen mukaan VR:lle enintään 20 milj. euron tappio.

Ministeriössä valmistaudutaan parhaillaan myös rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaamiseen.

VR:n julkisen palvelun velvoitteen mukaisen liikenteen tarjonta ajalla 10.12.2017-14.12.2019 on esitetty velvoiteliikennepäätöksen liitteessä.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Sabina Lindström, p. 0295 34 2576, Twitter @LindstromSabina

hallitussihteeri Iida Huhtanen, p. 0295 34 2613, Twitter @IidaHuh

ylitarkastaja Joel Karjalainen, p. 0295 34 2028, Twitter @profkarjalainen