Julkisen tietoaineiston saatavuudesta periaatepäätös

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 3.3.2011 13.55
Tiedote

Hallitus on tehnyt periaatepäätöksen julkishallinnon digitaalisten tietoaineistojen saatavuudesta. Tietoaineistojen tulee olla avoimesti saatavilla ja uudelleenkäytettävissä yhtenäisin, selkein ja kaikille tasapuolisin ehdoin. Aineistojen tulee olla pääsääntöisesti maksuttomia.

Periaatepäätös koskee ensisijaisesti sellaisenaan luovutettavissa olevia julkisia aineistoja, joiden käsittelyä ei lainsäädäntö rajoita.

Tiedon avaamisessa on aina huolehdittava siitä, etteivät yksityisyydensuoja, liikesalaisuudet, tekijänoikeudet, kansallinen turvallisuus tai muut vastaavat periaatteet ja oikeudet vaarannu.

Päätöksessä todetaan, että julkisen sektorin tietoa ja sen käyttöä koskevaa lainsäädäntöä on selkeytettävä. Tiedon käyttöä mahdollistavia teknisiä rakenteita on yhdenmukaistettava. Lisäksi on edistettävä sellaisia palveluita ja sovelluksia, jotka hyödyntävät julkisia tietoaineistoja.

Hallitus linjaa, etteivät tietoaineiston käyttöehdot saa olla esteenä tiedon monipuoliselle kaupalliselle ja ei-kaupalliselle käytölle. Aineistoja tulee voida käyttää mahdollisimman laajasti ilman erillisiä neuvotteluja ja lupamenettelyjä.

Lisätietoja

viestintäneuvos Asta Virtaniemi, p. 09 160 28626 tai 040 519 6762